Natexco: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


Ông Phạm Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ngày 19/6/2020 tại Nam Định, Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định (Natexco) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham gia của 90 cổ đông, đại diện cho 12.305.120 cổ phần.

Báo cáo của cơ quan điều hành nêu rõ, trong năm 2019, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, giá sợi lên xuống bất thường, xuất khẩu sợi giảm mạnh, cạnh tranh trên thị trường nội địa gay gắt, nên cho dù doanh thu của Natexco đã tăng 10,65% so với năm 2018, nhưng vẫn chỉ đạt 71,95% kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Đại hội

Trong năm 2020, Natexco phấn đấu đạt mức doanh thu 1.750 tỷ đồng, xuất khẩu 63 triệu USD, chia cổ tức 5%. Mức lương người lao động bình quân khoảng 6,63 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, với tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, do cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung chưa chấm dứt, dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, không lường trước hậu quả, nên HĐQT Tổng công ty định hướng: Tăng cường quản trị nhằm ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ, rủi ro trong quá trình SXKD. Tiết giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực, kiểm soát chặt chẽ từng khoản mục chi phí, định mức tiêu hao, tăng cường công tác tiết kiệm. Tận dụng các chính sách hỗ trợ, miễn giảm của nhà nước về thuế, phí, điện, lãi suất, bảo hiểm… đối với DN và NLĐ. Điều hành SX linh hoạt, tập trung kết nối tối đa các lĩnh vực trong chuỗi sản phẩm Sợi-Dệt-Nhuộm, tiến tới Sợi-Dệt-Nhuộm-May.

Ông Nguyễn Văn Miêng – Chủ tịch HĐQT Natexco

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Miêng – Chủ tịch HĐQT Natexco cho rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và áp dụng một số giải pháp thay đổi trong SXKD, nhưng kết quả năm 2019 của Natexco vẫn chưa đạt kỳ vọng của cổ đông, không hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra. Hạn chế này vừa do khách quan và cả chủ quan. Nhưng trong khó khăn, NLĐ không phải nghỉ việc, chất lượng sợi của Natexco không thua kém các đơn vị tiên tiến trong Ngành. Trong năm 2020, Tổng Công ty áp dụng các biện pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả SXKD, các công ty trực thuộc cần tự chủ tài chính và thị trường. Natexco cần lập quỹ dự phòng, tái cơ cấu, không để hàng tồn kho, cẩn trọng trong đầu tư mới…

Ông Phạm Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, trong đó nhấn mạnh 2 yếu tố mà Natexco cần lưu ý đó là: Thay đổi trong môi trường bên ngoài: Cuộc chiến thương mại, xung đột giữa xu thế toàn cầu hóa và bảo hộ; Xu hướng SX xanh-sạch; Tình trạng thiếu lao động; Xu thế phát triển công nghệ theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Thay đổi trong môi trường bên trong: Kể từ khi Natexco cổ phần hóa từ 2008, đến nay có nhiều chuyển biến, trong đó phải kể đến công cuộc di dời nhà máy, phương pháp SXKD thay đổi, nhưng hoạt động của Natexco chưa theo kịp tốc độ thay đổi đó.

Ông Tân cũng đề ra 3 chiến lược mà Natexco cần xem xét để vượt qua khó khăn, đó là: Đổi mới sáng tạo trong điều hành quản lý, số hóa nền tảng điều hành, tăng tốc độ xử lý thông tin, tạo động lực làm việc mới trong đội ngũ; Sáng tạo đổi mới trong mô hình kinh doanh, hợp tác tài chính; Tái cấu trúc, tập trung nguồn lực đủ lớn vào điểm lợi thế của Natexco.

Đại hội đã bầu ông Phạm Văn Tân vào Hội đồng quản trị, bà Đặng Thanh Huyền vào Ban kiểm soát. Như vậy, HĐQT mới gồm các thành viên: Phạm Văn Tân, Nguyễn Văn Miêng, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Thị Khánh, Nguyễn Mạnh Hùng. Ngay trong Đại hội, HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả, ông Phạm Văn Tân được bầu là Chủ tịch HĐQT mới của Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Hội đồng quản trị Natexco 

PVH

 

 

 


Các tin khác