Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2016


Với chủ đề năm 2016 “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, Chiến dịch Giờ Trái đất mà cao điểm là hành động biểu trưng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ từ 20h30 – 21h30 sẽ được Việt Nam và các quốc gia trên thế giới hưởng ứng vào ngày19/3.

Đây là năm thứ 8 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và cũng là năm thứ 5 Bộ Công Thương chủ trì hoạt động này. Theo thống kê, chỉ trong 1 giờ tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất mỗi năm, từ năm 2009 – 2015, Việt Nam đã tiết kiệm được hàng triệu kWh điện năng, tương đương hàng tỷ đồng và con số này vẫn không ngừng tăng lên.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các Lãnh đạo các đơn vị thành viên có trách nhiệm hưởng ứng để Chiến dịch Giờ trái đất năm 2016 đạt được mục tiêu: Chung tay góp sức bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, hành động thiết thực để ứng phó với Biến đổi khí hậu.


Các tin khác