Hướng kỹ thuật số cho Delta Galil


Doanh số thương mại điện tử năm 2020 là 152,5 triệu đô la.

© Delta Galil

Delta Galil Industries, nhà sản xuất hàng may mặc có thương hiệu và nhãn hiệu riêng, có trụ sở chính tại Tel Aviv, năm 2020 đã đạt mức tăng doanh số bán hàng trực tuyến lên 130% – và tăng 183% trong quý 4 của năm – nhưng điều này không đủ để bù đắp khoản lỗ từ doanh số bán lẻ.

Giám đốc điều hành Isaac Dabah cho biết: “Không nghi ngờ gì nữa, năm 2020 là một năm chưa từng có đối với Delta Galil, vì Covid-19 buộc chúng tôi phải suy nghĩ lại về cách thức tiến hành kinh doanh”. “Trong năm, Delta đã mua lại nhà bán lẻ trực tuyến Bare Necessities và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những cách thức mới để vượt trội về kỹ thuật số.”

Tổng doanh thu của công ty trong năm 2020 là 1.446,2 triệu đô la, so với 1.690,2 triệu đô la của năm 2019, giảm 14%; trong đó, doanh thu thương mại điện tử là 152,5 triệu đô la.

Công ty đã báo cáo khoản lỗ hoạt động là 7,1 triệu đô la, so với lãi hoạt động là 103,7 triệu đô la của năm 2019. Lỗ ròng là 40,5 triệu đô la, so với lãi ròng là 57,7 triệu đô la của năm 2019, nhưng không bao gồm các khoản doanh số bán hàng một lần; nếu tính chung, năm 2020 có lãi ròng là 3,8 triệu đô la so với 60,2 triệu đô la năm 2019.

https://www.innovationintextiles.com/digital-direction-for-delta-galil/

Người dịch: Trịnh Thùy Giang


Các tin khác