Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản của TW, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII


Sáng ngày 27/11 tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP. HCM, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai , hướng dẫn các văn bản của TW, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn về Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025)” tới toàn thể các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, trọng tâm của Hội nghị là triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như kế hoạch Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ TĐ Dệt May Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội…

… và đầu cầu TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì và điều hành Hội nghị có đ/c Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn; Đ/c Lê Nho Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Tham dự Hội nghị có các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ Tập đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban tham mưu của Đảng ủy Tập đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Đ/c Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn; Đ/c Lê Nho Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn điều hành Hội nghị

Đ/c Trần Thị Thu Thảo – Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tập đoàn đã phổ biến các yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn đối với công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe phổ biến, quán triệt các nội dung chỉ đạo xuyên suốt, những điểm mới của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW, Kế hoạch số 1103-KH/ĐUTĐ của Đảng ủy Tập đoàn và các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đ/c Trần Thị Thu Thảo – Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tập đoàn đã phổ biến các yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn đối với công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp về: Nội dung Đại hội; Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời lưu ý các cấp ủy cơ sở trong quá trình chuẩn bị Đại hội cần hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị của cấp ủy cơ sở đúng thời gian theo Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn, rà soát kỹ về tuổi ứng cử lần đầu hoặc tái cử; thực hiện quy  trình giới thiệu nhân sự 5 bước theo Chỉ thị 35 và các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy cơ sở đã thảo luận, thống nhất thời gian tổ chức Đại hội của từng cơ sở đảng. Đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng phân công 8 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham dự, chỉ đạo Đại hội tại 20 cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn; phân công  6 thành viên Cơ quan điều hành Tập đoàn dự, theo dõi Đại hội của 14 đơn vị thành viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ các địa phương.

Đ/c Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, đây là kỳ Đại hội chuyển giao lãnh đạo trong Đảng ủy Tập đoàn và nhiều cấp ủy cơ sở , do đó các cấp ủy cần quán triệt tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm nhất là trong khâu chuẩn bị Báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự giới thiệu cấp ủy nhiệm kỳ mới. Nếu như làm không tốt, không có trách nhiệm là biểu hiện của tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cấp ủy, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Tập đoàn, ảnh hướng tới sự đóng góp của Tập đoàn, của đơn vị vào sự phát triển chung của đất nước. Quá trình chuẩn bị nhân sự khóa mới, các cấp ủy Đảng quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy để đảm bảo tính kế thừa trong nhiệm kỳ tới, đồng thời cơ cấu nhân sự chủ chốt của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia cấp ủy để tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy với các tổ chức đoàn thể. Đối với cấp ủy Tập đoàn, sẽ phải tập trung nghiên cứu mô hình hoạt động của các đơn vị Tập đoàn sẽ thoái vốn, tăng vốn hoặc giữ vốn chi phối để có phương án sắp xếp, cơ cấu nhân sự phù hợp, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Tập đoàn, của doanh nghiệp, đơn vị. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy cần tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Kế hoạch Đại hội của đơn vị mình để lãnh đạo và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

PV


Các tin khác