Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các tạp chí, trang tin, bản tin trong Khối.

xem chi tiết Thư chúc mừng của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại đây!

Thu chuc mung 21.6


Các tin khác