Dịch Covid-19: Bạn nên làm gì khi vô tình trở thành F0?


Dưới đây là những hướng dẫn trong cuốn Sổ tay sức khỏe Covid-19 của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh khi bạn vô tình trở thành F0.


Các tin khác