Đảng viên cần là cán bộ mẫn cán của Tổ chức


Ngày 20/02/2020, tại Văn phòng Tập đoàn DMVN (Hà Nội), đã diễn ra Đại hội Chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 – 2022. Toàn bộ 13 Đảng viên Chi bộ đã tham dự đầy đủ. Đại hội được sự tham dự và góp ý chân tình của đồng chí Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; và đồng chí Nguyễn Khánh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc điều hành Tập đoàn.

Các Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tổng hợp 

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Tổng hợp đã được sáp nhập từ Chi bộ THPC và Chi bộ QLNNL, hiện có số đảng viên chính thức là 12 đồng chí và 01 đảng viên dự bị. Chi bộ đã phối hợp tốt với chuyên môn, thiết lập quy trình quản lý kế hoạch và cải tiến quy trình nhập số liệu kế hoạch giúp tiết kiệm thời gian trong việc nhập số liệu, tiết kiệm nhân lực, dễ theo dõi, kiểm soát số liệu tốt hơn, cung cấp số liệu kịp thời cho Lãnh đạo Tập đoàn để phục vụ công tác quản lý, ra quyết định. Bên cạnh đó, các báo cáo SXKD phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, đánh giá kết quả các đơn vị thuộc Tập đoàn ngày càng chi tiết, sát với thực tế doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Công tác hướng dẫn và giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho DN trong nhiệm kỳ đã có những tiến bộ rõ trong công tác dự báo cho DN về biến động của kinh tế, thị trường, tài chính. Các thông tin về thị trường dệt may thế giới, Việt Nam, các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt tình hình chiến tranh thương mại Mỹ Trung, FTA Việt Nam – Liên minh Châu Âu ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp trong và ngoài Tập đoàn. Năm 2019 đã ban hành Sổ tay về cuộc chiến Mỹ – Trung nhằm định hướng cho các đơn vị trong việc ứng phó với ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại. Cũng trong năm 2019 đã tổ chức thành công đoàn xúc tiến xuất khẩu dệt may sang Canada do Tập đoàn dẫn đầu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP. Bước đầu một số đơn vị của Tập đoàn đã có đơn hàng xuất đi Canada. Phối hợp triển khai các đơn hàng đồng phục, phân tích tình hình giá bông và triển khai các thủ tục mua bông cho các chi nhánh của Tập đoàn kịp thời, nhịp nhàng.

Đ/c Tạ Hữu Doanh báo cáo tại Đại hội Chi bộ Tổng hợp

Trong nhiệm kỳ tới (2020-2022), Chi bộ Tổng hợp sẽ bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành. Đảng viên là lãnh đạo các bộ phận chuyên môn cần chủ động hơn trong công tác tham mưu, triển khai kịp thời các Nghị quyết và Quyết định theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chi bộ cần xây dựng Chương trình Quản lý Người đại diện như: chuẩn hóa KPI đánh giá người đại diện, đảm bảo quyền lợi của người đại diện gắn liền với hiệu quả doanh nghiệp; có kế hoạch luân chuyển người đại diện nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo tại đơn vị; Phân cấp thẩm quyền cho người đại diện linh hoạt hơn, sát với năng lực quản trị và thực tế hoạt động tại DN. Phối hợp triển khai sách “Ngành Công nghiệp Dệt may VN với cuộc CMCN 4.0”; xây dựng chương trình phân tích đánh giá Hiệp định mới đưa ra định hướng cụ thể trong việc lựa chọn sản phẩm, thị trường. Xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ để đẩy mạnh phát triển chương trình đồng phục của Tập đoàn.

Nâng cao kỹ năng phân tích thông tin thị trường, đặc biệt là thị trường bông, từng bước làm chủ quá trình đàm phán chốt giá bông, mở rộng việc cung ứng bông cho các DN trong và ngoài Tập đoàn trên nguyên tắc hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính cho công ty mẹ.

Phối hợp xây dựng, vận hành thành công hệ thống quản trị Vinatex trên nền tảng số. Đào tạo, xây dựng lực lượng phóng viên tinh, gọn, có khả năng truyền thông tốt.

Triển khai khảo sát, nghiên cứu các chỉ tiêu năng suất, tiền lương, quỹ lương trên doanh thu, phương thức đánh giá cán bộ và trả lương của các đơn vị theo từng khối May, Sợi, Dệt – Nhuộm để phân tích, đánh giá, đưa vào vận dụng thí điểm cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Rà soát, sửa đổi hệ thống các quy chế, quy định của Tập đoàn cho phù hợp với mô hình hoạt động sau khi không còn vốn nhà nước. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc rà soát, sửa đổi quy chế nội bộ đảm báo chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch tiền lương, phương án chi trả phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao tại Tập đoàn và các dự án đầu tư mới của Tập đoàn. Đẩy mạnh chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dệt may, để thực hiện chức năng chủ đạo của Tập đoàn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành viên phát triển, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Tập đoàn. Tham mưu hoạch định kế hoạch đào tạo cán bộ chủ chốt cho các doanh nghiệp trong các năm tới.

Chi bộ cũng cần chủ động trong công tác tham mưu, cụ thể: Tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt quy trình tổ chức, nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế.

Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy Cơ quan VP1, của Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ mới, Quy chế phối hợp công tác của Đảng ủy, HĐQT, Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể phù hợp với thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Các đảng viên trong Chi bộ cần chủ động trong việc đào tạo nâng cao các kiến thức về chuyên môn, nâng cao chất lượng đảng viên trong Chi bộ. Từng bước thay đổi tư duy, cải tiến phương pháp, năng động, sáng tạo, trách nhiệm và không ngừng nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu mới trong hoạt động để đóng góp tốt hơn vào kết quả chung của Tập đoàn, luôn là tấm gương sáng trong tổ chức, là người cán bộ mẫn cán của tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Trường nhấn mạnh: “Chi bộ cần quan tâm thực sự tới chất lượng đội ngũ Đảng viên, thể hiện trong chuyên môn giỏi, tác phong công tác và quan hệ xã hội, chính quyền chuẩn mực. Đảng viên có giỏi thì Chi bộ mới mạnh. Nhất là trong giai đoạn tới khi Tập đoàn thoái hoàn toàn vốn nhà nước, thì vai trò của Người Đảng viên càng cần chủ động, sáng tạo hơn, phải tạo ra giá trị khác biệt bên cạnh khung công việc thường lệ.”

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 chụp ảnh cùng đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và đ/c Nguyễn Khánh Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Hà Nội

Đại hội cũng đã bầu ra nhân sự cho Chi ủy nhiệm kỳ mới, gồm ba đồng chí: Tạ Hữu Doanh, Trần Thị Thu Hà, Đỗ Quế Nga. Trong đó, đồng chí Tạ Hữu Doanh giữ cương vị Bí thư Chi bộ Tổng hợp.

PVH


Các tin khác