Đảng ủy Vinatex tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020


Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 20/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 với nội dung  “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Nội…

… và điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Nho Thướng, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐQT, Cơ quan điều hành, Ban Kiểm soát; Trưởng/Phó các Ban thuộc Tập đoàn; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên thường vụ các Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và toàn thể đảng viên một số cơ sở đảng trực thuộc.

Đ/c Lê Nho Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Nho Thướng cho biết, 50 năm qua dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng di sản tư tưởng của Người để lại có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cách mạng Việt Nam. Năm 2020, đất nước sẽ có nhiều ngày kỷ niệm lớn như 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đặc biệt, 2020 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”  là thiết thực, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PGS. TS Bùi Đình Phong trình bày về chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị đã được nghe PGS. TS Bùi Đình Phong đã trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Hội nghị nghiên cứu và học tập chuyên đề đã nâng cao nhận thức của toàn bộ cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Nhóm PV


Các tin khác