Đảng ủy Vinatex sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019


Ngày 10/7/2019 Đảng ủy Vinatex họp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời tổng kết công tác xây dựng Đảng và Thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội…

…và điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ – Trung có ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Dệt May, đặc biệt là các doanh nghiệp Sợi. Vào 3 tháng đầu năm, khi tình hình Mỹ – Trung hạ nhiệt, thị trường Sợi dần bình ổn và có dấu hiệu khởi sắc hơn về nhu cầu. Nhưng đến tháng 4/2019 tình hình Mỹ – Trung căng thẳng trở lại, đặc biệt khi Mỹ chính thức áp thuế gói 200 tỷ USD cho Trung Quốc, giá sợi có xu hướng đi xuống rõ rệt. Các doanh nghiệp Sợi gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các doanh nghiệp Vải phải cạnh tranh gay gắt với vải Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam. Chỉ có ngành May là chưa chịu ảnh hưởng nhiều từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, nhưng cũng tiềm ẩn khó khăn, cụ thể ở việc ép giá của khách hàng.

Đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Lê Nho Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Trước tình hình đó, BCH Đảng bộ Vinatex đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Đảng bộ Tập đoàn, phối hợp với HĐQT chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Cơ quan điều hành lãnh đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch Tập đoàn giao và Nghị quyết Đại hội cổ đông của các đơn vị.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, kết quả SXKD của Vinatex ước đạt như sau:

  • Giá trị SX công nghiệp: ước đạt 21.831 tỷ đồng, đạt 46,1% kế hoạch năm 2019, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2018.
  • Kim ngạch XK tính đủ: ước đạt 1.318,9 triệu USD, đạt 44,5% kế hoạch năm 2019, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018.
  • Tổng doanh thu: Ước đạt 23.631 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm 2019, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018.
  • Lợi nhuận trước thuế (hợp cộng) ước đạt 619 tỷ đồng, đạt 35,7% kế hoạch năm 2019, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2018.

Số người lao động bình quân của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2019 là 79.387 người. Thu nhập bình quân đạt 7.9 triệu đồng/người/tháng.

Đ/c Hoàng Xuân Hiệp, UV BTV Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy  – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trình bày tham luận về công tác xây dựng Đảng

Trong nửa cuối năm 2019, với dự báo tình hình chính trị thế giới bất ổn, đồng thời chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, ngành Sợi sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, ngành Vải, May sẽ bắt đầu chịu sự ảnh hưởng do khách hàng đều trong trạng thái thăm dò, chưa đặt hàng cụ thể để nghe ngóng từ tình hình Mỹ – Trung. Do đó, BCH Đảng bộ Vinatex cần phối hợp chặt chẽ với HĐQT và chỉ đạo Cơ quan điều hành trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu sau: Giá trị SXCN đạt 23.890 tỷ đồng; Doanh thu (không VAT): 25.239,9  tỷ đồng; Kim ngạch XK (tính đủ): 1.557,3 triệu USD; Lao động bình quân: 80.030 người; Thu nhập bình quân đạt 8,182 triệu đồng/người/tháng.

Đ/c Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn kết luận Hội nghị

Cũng trong buổi Lễ, Hội nghị đã tổng kết công tác xây dựng Đảng và Thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Nhóm PV


Các tin khác