Công văn số 964/TĐDMVN-KTCN, ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Tập đoàn DMVN


Công văn số 964/TĐDMVN-KTCN, ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Tập đoàn DMVN, Về việc góp ý dự thảo thông tư Quy định về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may: Xem chi tiết tại đây


Các tin khác