Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh ủng hộ 30 triệu đồng và 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn phòng chống Covid-19


Với mục đích chia sẻ và chung tay cùng địa phương trong công tác phòng chống Covid-19, ngày 9/7/2021 Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh đã ủng hộ 30 triệu đồng và 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh trao tiền và khẩu trang kháng khuẩn cho Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Hồng Lĩnh

Tại cơ quan UBMTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh, Ban giám đốc Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh mong muốn số tiền và vật tư này sẽ góp phần hỗ trợ cho các đơn vị y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 để Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh ổn định sản xuất kinh doanh.


Các tin khác