Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tích cực triển khai, thực hiện


Ngay cả trong thời gian toàn dân vui đón Tết Tân Sửu 2021, thì công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các địa phương trên toàn quốc tích cực triển khai, thực hiện; các hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ ở hầu hết các lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ ở nước ta.

Thanh tra Chính phủ cũng đã có Công văn số 232/TTCP-C4 về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-Ttg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu.

Sau đây là toàn văn Công văn:

210205 CV Thanh Tra CP Ve PCTN

 


Các tin khác