Bản tin pháp luật số 79


Bản tin pháp luật số 79 được tổng hợp bởi Ban Pháp chế – Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

STT Số hiệu văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành Nội dung Tải về
1 04/2017/QH14 Luật Quốc hội 12/06/2017 Luậthỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về nguyen tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏvà vừa; các nội dung hỗ trợ; trách nhiệm và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏvà vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đáp ứngcác điều kiện quy định tại Điều 4 của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lao độngtham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người.

+     Tổng nguồn vốn khốngquá 100 tỷ đồng.

+     Tổng doanh thu củanăm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnhvực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghiệp – Xây dựng, Thương mại vàdịch vụ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổitừ hộ kinh doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16của Luật này sẽ được hỗ trợ như sau:

– Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồsơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

– Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phícung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đốivới các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

– Được miễn lệ phí môn bài, tư vấn,hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thờihạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệpcó thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thờihạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực kểtừ 01/01/2018.

 
2 05/2017/QH14 Luật Quốc hội 12/06/2017 Luật Quản lý ngoạithương 2017 quy định việc quản lý theo giấy phép, theo điều kiệnxuất khẩu, nhập khẩu như sau:

– Chỉ áp dụng biện pháp quản lý theođiều kiện trong các trường hợp cần thiết vì lý do trật tự, an toàn xã hội, đạođức xã hội, sức khỏe cộng đồng, thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường.

– Việc áp dụng biện pháp quản lý theogiấy phép, theo điều kiện phải bảo đảm công khai, minh bạch; tiết kiệm thờigian, chi phí của cơ quan quản lý nhà nước và của thương nhân.

– Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tếmà Việt Nam là thành viên.

– Chính phủ quy định:

+ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu theo giấy phép, theo điều kiện;

+ Phương thức, phạm vi quản lý của cácBộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục;

+ Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuấtkhẩu, nhập khẩu.

– Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệmcông bố công khai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theođiều kiện và công bố điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danhmục.

Luật Quản lý ngoạithương 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 
3 65/2017/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính 27/06/2017 Thôngtư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các quy tắc tổngquát giải thích việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam  dựa trên hệ hống hài hòa mô tả và mã hàng hóacủa tổ chức Hải quan thế giới.

Thông tư quy định cụ thể  đối tượng áp dụng của Thông tư là:

–        Tổ chức, cá nhân thựchiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

–        Tổ chức, cá nhân cóquyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

–        Cơ quan hải quan,công chức hải quan.

–        Cơ quan khác của Nhànước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Ngoàira cũng quy định Nguyên tắc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam được sử dụng để:

–        Xây dựng các Biểuthuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

–        Xây dựng các Danh mụchàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tạikhoản 4 Điều 26 Luật Hải quan.

–        Thống kê Nhà nước vềhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

–        Phục vụ công tác quảnlý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Thôngtư này thay thế Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và có hiệu lực thihành từ ngày 01/01/2018.

 
4 12/2017/QH14 Luật Quốc hội 20/06/2017 Bộluật Hình sự sửa đổi 2017 có một số điểm mới nổi bật như sau:

–  Người không tố giác là ngườibào chữa thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm,trừ những trường hợp sau đây:

+ Các tội quy định tại Chương XIII (cáctội xâm phạm an ninh quốc gia); hoặc

+ Tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêmtrọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đãthực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

– Bổ sung Điều 217a quy định về Tội viphạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

– Bãi bỏ Điều 292 quy định về Tội cungcấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Bộluật Hình sự sửa đổi 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

 
5 41/2017/QH14 Nghị quyết Quốc hội 20/06/2017 Nghị quyết41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lựcthi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hànhtạm giữ, tạm giam 2015 được thông qua ngày 20/6/2017.

Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi làBộ luật hình sự  2015) chính thức có hiệu lực thi hành và áp dụng như sau:

– Tất cả các điều khoản được áp dụng đểkhởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hànhvi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018;

– Đối với những hành vi phạm tội xảy ratrước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đangbị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đang được xét giảm thời hạn chấp hành hìnhphạt, xóa án tích thì:

+ Được áp dụng các quy định có lợi chongười phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015;

+ Không áp dụng các tội mới và quy địnhkhông có lợi cho người phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015.

Nghịquyết 41/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 05/7/2017.

 
6 15/2017/QH14 Luật Quốc hội 21/06/2017 LuậtQuản lý sử dụng tài sản công năm 2017 đã cho phép sử dụng tài sản công vào mụcđích kinh doanh.

Đây là nội dung nổi bật được quy địnhtại Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017  Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tàisản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp:

– Tài sản được giao, đầu tư mua sắmthực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất.

– Tài sản không do ngân sách Nhà nướcđầu tư được mua sắm theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt đểphục vụ hoạt động kinh doanh, cho thuê.

Thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tàisản công vào mục đích kinh doanh cho thuê cụ thể như sau:

– Đối với tài sản là cơ sở hoạt động sựnghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ do Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch UBND cấp  tỉnh phê duyệt đề án.

– Đối với tài sản khác do Hội đồng quảnlý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt.

Luật quản lý, sửdụng tài sản công 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sửdụng tài sản nhà nước 2008.

 
7 48/2017/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính 15/05/2017 Thôngtư quy định thu tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, việc thutiền đặt trước của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) được thựchiên hiện trong thời gian tối đa là 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấugiá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Quy định trước đâytại Thông tư 48/2012/TT-BTC tối đa là 04 ngày làm việc trước ngày tổ chứcphiên bán đấu giá.

Ngoài ra, Thông tưcũng quy định về việc quản lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giáquyền SDĐ như sau:

– Tổ chức đấu giá tàisản, Hội đồng đấu giá quyền SDĐ phải hoàn trả tiền đặt trước và tiền lãi chonhững người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kếtthúc cuộc đấu giá.

– Chậm nhất là 02ngày làm việc, Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền SDĐ phải nộp vàoNSNN khoản tiền đặt trước và tiền lãi tính đến ngày nộp của người trúng đấu giáquyền SDĐ.

Thông tư 48/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày01/7/2017 vàbãi bỏ Thông tư 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012, 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 ,335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 , Chương III Thông tư 137/2010/TT-BTC ngày15/9/2010.

 
8 41/2017/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính 28/04/2017 Thôngtư hướng dẫn chi tiết về đối tượng áp dụng cũng như trình tự thực  hiện các phương pháp xác định giá giao dịchliên kết, bao gồm: Cách xác định bản chất của giao dịch liên kết; các yếu tố sosánh giữa giao dịch liên kết với giao dịch độc lập; quy trình so sánh xác địnhgiá của giao dịch liên kết dựa vào tỷ suất lợi nhuận.

Bản chất của giao dịch liên kết sẽ đượcxác định bằng cách đối chiếu giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuậngiao dịch của các bên liên kết so với thực tiễn thực hiện của các bên (như thựctiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, chức năng của mỗi bên).

Việc so sánh giữa giao dịch liên kết vớigiao dịch độc lập sẽ dựa theo các yếu tố sau: đặc điểm của tài sản, hàng hóa,dịch vụ có ảnh hưởng đến giá sản phẩm; chức năng hoạt động của mỗi bên; điềukhoản hợp đồng; điều kiện kinh tế của giao dịch và điều kiện của thị trường tạithời điểm diễn ra giao dịch; …

Thông tư còn chỉ dẫn cụ thể cách kêkhai các biểu mẫu về khai báo thông tin quan hệ liên kết, giao dịch liên kết vàcách lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Thôngtư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017.

 

 


Các tin khác