Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ giảm nhẹ trong nửa đầu năm tài khóa 2018-2019


Theo Wazir Textiles Index (WTI) mới nhất thì xuất khẩu dệt may tổng thể của Ấn Độ trong nửa đầu năm tài khóa 2018-2019 đạt 18,4 tỷ USD, giảm 1% so với năm trước. Trong cùng thời kỳ, nhập khẩu dệt may đã tăng 4% so với năm trước.

Xuất khẩu tất cả các chủng loại hàng hóa trừ hàng may mặc đã tăng trong nửa đầu năm tài khóa 2018-2019 so với nửa đầu năm tài khóa 2017-2018.

Xuất khẩu hàng may mặc giảm 16% nửa đầu năm nay, chủ yếu là do sụt giảm trong xuất khẩu hàng may mặc tới UAE, giảm 55% trong nửa đầu năm tài khóa. Tổng xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tới UAE cũng giảm chừng 50% trong nửa đầu năm tài khóa 2018-2019. EU, Mỹ  và UAE vẫn là các địa chỉ xuất khẩu hàng đầu cho sản phẩm dệt may của Ấn Độ.

Về nhập khẩu thì tất cả các chủng loại hàng hóa trừ xơ có sự gia tăng trong nửa đầu năm này. Nhập khẩu hàng may mặc đã tăng mạnh 56%, chủ yếu là do tác động của thuế nhập khẩu giảm hậu GST cho nhập khẩu hàng từ các nước như là Trung Quốc và Băng La Đét. Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất cho hàng may mặc Ấn Độ, tuy nhiên nhập khẩu giảm nhẹ 0,4% trong nửa đầu năm tài khóa 2018-2019 so với năm trước.

Đánh giá hiệu quả tài chính lũy kế của các công ty dệt hàng đầu Ấn Độ thì thấy rằng doanh thu của 10 công ty hàng đầu là 21.272 crore Rupi trong nửa đầu năm tài khóa so với 19.378 crore Rupi trong nửa đầu năm tài khóa 2017-2018, tăng 10%.

So với nửa đầu năm tài khóa 2018, lề EBITDA trung bình đã tăng 1,1 điềm phần trăm đạt đến 13,8% trong nửa đầu năm tài khóa 2018-2019. Chi phí nguyên vật liệu hợp nhất đã chiếm 52,3% doanh số trong nửa đầu năm nay, trong khi chi phí nhân công hợp nhất chiếm 10,2% doanh số. Nguyên liệu ban đầu và chi phí nhân công theo tỷ lệ phần trăm doanh số vẫn là yếu tố gây đình trệ nhất trong nửa đầu năm tài khóa 2018-2019 so với nửa đầu năm tài khóa 2017-2018. Điều này phản ánh trong lợi nhuận gia tăng của các công ty dệt hàng đầu Ấn Độ”.

Nguyễn Hoàng Minh

https://www.fibre2fashion.com/news/textiles-import-export-news/india-s-textile-apparel-exports-fell-slightly-in-h1-fy19-246157-newsdetails.htm


Các tin khác