WB hỗ trợ Việt Nam 221,5 triệu USD để phục hồi kinh tế


Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký với Chính phủ Việt Nam hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới, tổ chức chuyên cung cấp các khoản vay ưu đãi dành cho các quốc gia có thu nhập thấp, là cơ quan cung cấp khoản tín dụng trên.

Khoản tín dụng trị giá 221,5 triệu USD sẽ được giải ngân trực tiếp vào ngân sách, với các điều khoản ưu đãi trong thời hạn 30 năm với thời gian ân hạn là 5 năm. Khoản tín dụng này nhằm khuyến khích cải cách chính sách theo hai trụ cột.

Trụ cột thứ nhất hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mang tính bao trùm thông qua giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính của các nhóm dễ bị tổn thương, thu hẹp khoảng cách giới tại nơi làm việc và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Trụ cột thứ hai góp phần vào việc “xanh hóa” các chính sách thương mại, thúc đẩy chính phủ điện tử và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

“Tôi tin rằng các hành động chính sách được khoản vay này hỗ trợ sẽ không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi ngắn hạn sau cuộc khủng hoảng COVID-19 mà còn mang lại lợi ích về lâu dài cho Việt Nam”, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk cho biết.

Tin tổng hợp


Các tin khác