Vinatex triển khai đánh giá 360 độ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý


Ngày 06/2/2023, Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã triển khai khảo sát đánh giá 360 độ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách tại Tập đoàn  từ cấp Phó Trưởng ban trở lên tại hội nghị trực tuyến tổ chức ở 3 điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi triển khai khảo sát đánh giá 360 độ

Đánh giá 360 độ là phương pháp đánh giá đa chiều (cấp trên đánh giá cấp dưới, đồng cấp đánh giá, cấp dưới đánh giá cấp trên và cá nhân tự đánh giá), là kênh thông tin giúp Ban lãnh đạo Tập đoàn có cái nhìn tổng quát về đội ngũ cán bộ, quản lý để điều chỉnh, định hướng năng lực làm việc hiệu quả và tinh thần trách nhiệm. Hình thức khảo sát bằng Phiếu ẩn danh trên Google Drive sẽ đáp ứng yêu cầu bảo mật đối với chủ thể đánh giá, tính khách quan đối với đối tượng được đánh giá và mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ nhận được phản hồi bí mật từ những người cùng tiếp xúc làm việc xung quanh mình.

Trong đợt khảo sát lần này, đối tượng được đánh giá gồm 29 cán bộ lãnh đạo, quản lý là Trưởng, Phó Ban chức năng Tập đoàn; thành viên Cơ quan điều hành; thành viên chuyên trách HĐQT, Ban Kiểm soát Tập đoàn. Chủ thể tham gia đánh giá gồm 82 người từ cấp chuyên viên trở lên, làm việc chuyên trách tại Tập đoàn. Số điểm đánh giá được phân chia theo tỷ lệ tự đánh giá 25%, cấp trên đánh giá 25%, đồng cấp đánh giá 25%, cấp dưới đánh giá 25%. Nội dung đánh giá tập trung vào 3 tiêu chí: Năng lực chuyên môn, kỹ năng giải quyết vấn đề, trách nhiệm đối với công việc. Phiếu khảo sát bao gồm các câu hỏi được đo lường trên thang điểm đánh giá.

Hệ thống phản hồi 360 độ sẽ tự động lập bảng kết quả gồm: điểm đánh giá của cá nhân, điểm của cá nhân so với phổ điểm từng tiêu chí đánh giá, điểm cá nhân so với phổ điểm chung và gửi kết quả đến từng cá nhân.

Mục tiêu đánh giá để mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý thấy rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó tự nhìn nhận, xây dựng kế hoạch cải thiện năng lực, kỹ năng giải quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, việc tham gia đánh giá đồng nghiệp, đánh giá cấp trên cũng giúp mỗi cá nhân ý thức được trách nhiệm, tầm quan trọng của mình đối với tổ chức, văn hóa tự chủ và trao quyền trong Cơ quan Tập đoàn được thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác.

Phát biểu tại buổi triển khai, Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường cho biết, Bộ Chính trị vừa ký ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Việc lấy phiếu tiến hành với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc nên Vinatex sẽ tiến hành ở cấp Đảng bộ Tập đoàn. Trong nhu cầu công tác chung, lãnh đạo Tập đoàn rất muốn cập nhật những dữ liệu có tính chất rộng rãi, được đánh giá, thăm dò trong tập thể chuyên viên với những nội dung mang tính chất gợi ý, gợi mở cho lãnh đạo điều hành ở các khu vực để có cơ sở cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động. Chính vì vậy, hôm nay, lần đầu tiên Vinatex áp dụng chương trình đánh giá 360 độ. Những cán bộ được đánh giá lần này dựa theo bốn điểm: cá nhân tự đánh giá, cấp dưới đánh giá, đồng cấp đánh giá và cấp trên đánh giá.

Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường phát biểu tại buổi triển khai

“Trong lần đánh giá này, Tập đoàn sẽ triển khai đánh giá từ Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, Kế toán trưởng và Trưởng, Phó các ban chức năng. Chủ thể tham gia đánh giá gồm 82 chuyên viên của Tập đoàn. Mục tiêu của việc đánh giá lần này không dùng để đánh giá cán bộ, tái bổ nhiệm, bổ nhiệm, xét lương, kỷ luật mà thông qua việc đánh giá giúp các cá nhân sẽ có chương trình tự cải thiện, nâng cao năng lực, trách nhiệm, chuyên môn của mình. Nếu chương trình này có hiệu quả thì tới đây những đồng chí nằm trong quy hoạch cũng sẽ được đánh giá” – Chủ tịch Lê Tiến Trường nhấn mạnh.

Thời gian chương trình đánh giá 360 độ bắt đầu từ sáng ngày 06/02 và hoàn thành trước 12h trưa ngày 07/02/2023.


Các tin khác