Vinatex nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nhân sự


Với mục đích củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức cho các cán bộ phụ trách nhân sự tại các doanh nghiệp trong hệ thống của Vinatex, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nhân sự, từ đó giúp duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong 2 ngày 30-31/3/2023, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) sẽ tổ chức Hội nghị công tác nhân sự Vinatex 2023 cho các đơn vị thành viên trong hệ thống.

Tham dự hội nghị là Lãnh đạo Tập đoàn; Trưởng các ban chức năng của Tập đoàn; Lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng nhân sự (hoặc Chánh Văn phòng phụ trách nhân sự) tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe Lãnh đạo Tập đoàn báo cáo đánh giá về tính đầy đủ của quy trình và mức độ trưởng thành của hệ thống Quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Mẹ và một số đơn vị thành viên của Vinatex; Báo cáo dự báo thị trường lao động và tiền lương; Đồng thời tham gia vào các chuyên đề: Xây dựng hệ thống khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ; Kỹ năng Phỏng vấn tuyển dụng; Văn hóa doanh nghiệp và thảo luận ý kiến đóng góp vào các nội dung trọng tâm triển khai chương trình hành động năm 2023…

Cũng tại Hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết Chương trình Hành động giữa Tập đoàn với các đơn vị về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khóa đào tạo CBQL cấp cao của Vinatex năm 2022

Hội nghị Trưởng phòng nhân sự Vinatex 2023 nằm trong Kế hoạch đào tạo cán bộ làm công tác nhân sự năm 2023. Theo Kế hoạch, trong năm 2023, Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành nốt các chương trình đào tạo của năm 2022: Chương trình đào tạo Young Talent (dự kiến tháng 5-8/2023); Đào tạo cập nhật cho khóa Bồi dưỡng cán bộ cấp cao (dự kiến tháng 4 và tháng 10/2023).

Bên cạnh đó là dự kiến một số chương trình đào tạo mới: Quản trị tài chính cho cán bộ quản lý cấp trung tại các đơn vị; Đào tạo đội ngũ giảng viên nội bộ tại các đơn vị. Cùng với đó là dự kiến tổ chức các khóa đào tạo cho Cơ quan Văn phòng Tập đoàn, tập trung vào các nội dung: Nghiệp vụ: đầu tư/luật DN/tài chính; Kỹ năng quản trị; Quy trình 5S; Văn hóa doanh nghiệp.

Đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ – Vinatex Young Talent 2022

Cũng trong năm nay, Trung tâm đào tạo tiếp tục kết hợp với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức các lớp đào tạo theo chương trình sẵn có như: Giám đốc nhà máy, Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng…

Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo dài hạn, Tập đoàn sẽ xây dựng khung năng lực và tiêu chuẩn đánh giá cán bộ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm xác định kế hoạch đào tạo phù hợp tại từng vị trí cán bộ. Khảo sát nhu cầu đào tạo tại các đơn vị để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp. Đồng thời, bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn đáp ứng yêu cầu cấp bách tại doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý và đánh giá chất lượng sau đào tạo. Xây dựng các quy trình, tiêu chí đánh giá để quản lý và kiểm soát chất lượng sau đào tạo. Tiến hành rà soát lại nội dung các chương trình đào tạo sẵn có, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp…

PV


Các tin khác