VINATEX: Lợi nhuận quý 3/2021 gấp hơn 2 lần cùng kỳ, 9 tháng vượt 35% kế hoạch năm


Tập đoàn Dệt May Việt Nam (mã chứng khoán VGT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021 với doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do tác động của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, doanh thu bán hàng quý 3/2021 đạt 4.077 tỷ đồng, tăng 22,9% so với quý 3/2020, trong khi đó tốc độ tăng của giá vốn hàng bán thấp hơn so doanh thu (chỉ tăng 17,4% so với cùng kỳ), nên lợi nhuận gộp Quý 3/2021 tăng 87,3% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tuy tăng cao (tăng tương ứng 26,7% và 24% so với cùng kỳ) nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh nên Tập đoàn Dệt May Việt Nam vẫn ghi nhận mức lợi nhuận tốt, lợi nhuận trước thuế Quý 3 đạt 316 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh giãn cách xã hộị ở nhiều địa phương.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán hàng đạt 11.137 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 946 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ và là kết quả cao nhất kể từ khi Tập đoàn Dệt May Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 9 tháng 2021 đạt 569 tỷ đồng, tăng 181,7% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 700 tỷ đồng, thì sau 3 quý lợi nhuận trước thuế đạt 946 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm và đã phục hồi về mức trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát năm 2019 (Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2019: 765 tỷ đồng). Sang Quý 4/2021, khi nền kinh kế dần hồi phục và mở cửa trở lại sau làn sóng Covid-19 lần thứ 4, dự kiến Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tiếp tục đạt những kết quả ấn tượng.

 


Các tin khác