Vinatex bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cán bộ chức danh


Sáng 29/01/2018, ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã trao quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho các cán bộ chức danh.

Theo đó, bà Phạm Nguyên Hạnh, Phó Tổng Giám đốc sẽ thôi kiêm nhiệm chức Trưởng Ban Nguồn vốn; bà Nguyễn Thị Anh Thư, Phó Ban Nguồn vốn sẽ phụ trách Ban Nguồn vốn; bà Lê Hoàng Anh, Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư – kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Sợi Vinatex Phú Cường thôi giữ chức Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư để giữ chức Phó Giám đốc chuyên trách Chi nhánh Nhà máy Sợi Vinatex Phú Cường; ông Tạ Minh Tấn, Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư giữ chức vụ Trưởng Ban; bà Trần Thị Thu Thảo, Phụ trách Ban Quản lý Nguồn nhân lực giữ chức vụ Trưởng Ban; bà Phạm Ngọc Hân, quyền Trưởng Ban Thông tin & Truyền thông giữ chức vụ Trưởng Ban; bà Đặng Thanh Huyền, chuyên viên Ban Nguồn Vốn giữ chức Phó Ban Kiểm soát Nội bộ; ông Nguyễn Đăng Lợi, hàm Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư đang biệt phái tại Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc giữ chức Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư; ông Cao Hải Quỳnh, Trợ lý Trưởng Ban Kỹ thuật Đầu tư giữ chức Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư. 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Lê Tiến Trường đã chúc mừng những cán bộ được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ đợt này và mong muốn mọi người sẽ tiếp tục nỗ lực, nghiêm túc trong công việc để đáp ứng được nhiệm vụ mới. Trong số những cán bộ được bổ nhiệm lần này gần như không có bổ nhiệm mới mà đa số là những cán bộ đã làm việc lâu năm ở các vị trí, tuy nhiên, khi được giao nhiệm vụ mới thì về công việc vẫn như cũ nhưng trách nhiệm với công việc sẽ đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Năm 2018, Vinatex sẽ có những thay đổi về cơ cấu, tổ chức, nhân lực,… khi Chính phủ thực hiện thoái vốn theo lộ trình. HĐQT Vinatex đã quyết định nâng cấp Ban Kiểm soát Nội bộ – Quản trị rủi ro, vì vậy, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất nhiều. Bà Đặng Thanh Huyền đã theo Dự án ADB và Nhóm Quản trị rủi ro một thời gian nên đã được điều động về Ban Kiểm soát Nội bộ để giúp việc quản trị rủi ro cho tất cả các công ty thuộc Tập đoàn. Ông Cao Hải Quỳnh là cán bộ lâu năm ở Ban Kỹ thuật Đầu tư, đã tham gia trực tiếp nhiều dự án và đã làm Trợ lý Trưởng Ban 2 năm. Khi được bổ nhiệm làm Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư, bên cạnh việc là một chuyên viên giỏi cần phải là một cán bộ quản lý thuần thục, hiểu biết pháp luật, có kỹ năng quản lý để làm tốt việc trả lời người đại diện vốn và đầu tư ở các đơn vị. Ông Nguyễn Đăng Lợi, hàm Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư sau gần 2 năm đi biệt phái ở Dự án Nhà máy May Tuyên Quang thuộc Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc nay nhận nhiệm vụ Phó Ban Kỹ thuật Đầu tư. Đây là công việc khá mới mẻ đối với ông Nguyễn Đăng Lợi vì trước đây chỉ chuyên trách cho một dự án nhưng giờ phải phụ trách công việc tính toán tài chính, kinh tế và nâng cao chất lượng thẩm định về mặt kinh tế của các dự án cũng như có những giải pháp hợp lý trong hoạt động cân đối, tính toán nguồn vốn ở các nơi để hỗ trợ Trưởng Ban Kỹ thuật Đầu tư. Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục luân chuyển các cán bộ từ các Ban để đào tạo, học tập và cọ sát thực tiễn tại các công ty thành viên. 

Thay mặt những người được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ lần này, ông Tạ Minh Tấn, Trưởng Ban Kỹ thuật Đầu tư đã cám ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn và xin hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Các tin khác