Việt Thắng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Ngày 17/5 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP (Việt Thắng) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tới dự Đại hội có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex, Chủ tịch HĐQT Việt Thắng; ông Nguyễn Đức Khiêm – nguyên Phó TGĐ Vinatex, Phó Chủ tịch HĐQT Việt Thắng cùng lãnh đạo Cơ quan điều hành và các đơn vị thành viên của Việt Thắng và 51 cổ đông đại diện cho 78,81 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, ông Nguyễn Quang Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Việt Thắng cho biết, trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới cũng như trong nước, HĐQT, CQĐH của Việt Thắng đã kịp thời nhạy bén phân tích đánh giá về tình hình chung của thị trường trong và ngoài nước, các diễn biến chính trị trên thế giới và tác động đến Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng, qua đó đề ra phương hướng, giải pháp cho hoạt động sản xuất, giúp cho Tổng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu năm 2022. Cụ thể, năm 2022 Việt Thắng đạt doanh thu 1.606 tỷ đồng, đạt 118,44% so với kế hoạch và bằng 122,57% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 72,29 tỷ đồng, bằng 65,57 % so với năm 2021; Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt 25%.

Trước tình hình thị trường còn khó khăn kéo dài, năm 2023, HĐQT, CQĐH  Việt Thắng đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 35 – 50 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động 11 triệu đồng/người/tháng.

“Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Việt Thắng tiếp tục đưa ra những giải pháp  toàn diện, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, nhà cung ứng mới, duy trì và phát triển khách hàng cũ. Đồng thời, tăng cường đầu tư chiều sâu về thiết bị để nâng cao chất lượng, sản lượng và trình độ, tự động hoá trong dây chuyền sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Đảm bảo đời sống việc làm, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để họ yên tâm công tác và đồng hành cùng Tổng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay” – ông Minh chia sẻ.

Đại hội đã nghe báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của Tổng Công ty; Tờ trình về việc phân phối  lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;  Tờ trình thù lao HĐQT, BKS…của Tổng Công ty.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex, Chủ tịch HĐQT Việt Thắng phát biểu tại Đại hội

Thay mặt HĐQT, CQĐH Việt Thắng, ông Lê Tiến Trường gửi lời cám ơn tới tập thể người lao động, cán bộ quản lý của Việt Thắng đã nỗ lực trong mọi hoạt động để đạt được những kết quả trong năm 2022. Đồng thời, Chủ tịch Lê Tiến Trường cam kết HĐQT, CQĐH và tập thể người lao động Việt Thắng tiếp tục nỗ lực đoàn kết cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn phấn đấu xây dựng Tổng Công ty Việt Thắng ngày càng phát triển bền vững, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động và cổ đông.

Đại hội đã thông qua các nội dung văn kiện và các tờ trình năm 2023, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết nhất trí Nghị quyết của Đại hội đề ra.

PV


Các tin khác