Việt Thắng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


Ngày 8/6 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhằm thông báo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Bầu bổ sung các vị trí trong HĐQT và BKS, đồng thời thông qua các tờ trình để cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự Đại hội có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex; ông Phạm Văn Tân – Phó TGĐ thường trực Vinatex; ông Nguyễn Đức Khiêm – nguyên Phó TGĐ Vinatex, Chủ tịch HĐQT Việt Thắng cùng lãnh đạo Cơ quan điều hành và các đơn vị thành viên của Việt Thắng và 51 cổ đông đại diện cho 81,07% cổ đông có phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, thay mặt cho HĐQT, ông Nguyễn Quang Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Việt Thắng đã trình bày kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Theo đó, năm 2021 Việt Thắng đạt doanh thu 1.310 tỷ đồng, bằng 100,76% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 110,26 tỷ đồng, bằng 129,71% kế hoạch, bằng 125,39% so với cùng kỳ. Năm 2022, Việt Thắng đặt mục tiêu doanh thu 1.356 tỷ đồng, bằng 103,49% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế là 85 tỷ đồng, bằng 77,27% năm 2021.

Đại hội cũng nghe ông nguyễn Đức Khiêm trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Quang Minh – TV HĐQT trình bày kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT; Kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2022 – 2027. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Lợi – Trưởng BKS trình bày hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và hoạt động của BKS năm 2022; Ông Nguyễn Đức Trình – Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh; Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch 2022; Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Tờ trình về miễn nhiệm và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027… 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung trên.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex phát biểu tại Đại hội

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex đánh giá cao kết quả SXKD giai đoạn 2017 – 2022 của Việt Thắng, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tất cả các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của đơn vị đều có sự tăng trưởng. Điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt trong điều hành của HĐQT, Cơ quan điều hành, cùng với đó là sự đồng lòng vượt khó của tập thể NLĐ Tổng Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cổ tức được chia cho cổ đông là 192%, vượt kế hoạch 67% (trung bình trong nhiệm kỳ là 38%/năm), thể hiện được Việt Thắng không chỉ là một kênh đầu tư có lợi mà còn tạo ra được giá trị cho các cổ đông.

Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ có nhiều thách thức cho HĐQT và Cơ quan điều hành, đặc biệt là trụ sở của Việt Thắng đã có trên 60 năm, trong khi quy định thuê đất tại các KCN là 50 năm. Việc mở rộng đầu tư, nâng quy mô sản xuất của Việt Thắng hiện khó khăn. Đồng thời, với vị trí đặt tại TP. Thủ Đức, giáp ranh với Đồng Nai, Bình Dương – những khu chế xuất lớn nhất của các nước, Việt Thắng sẽ gặp khó khăn bởi sự cạnh tranh lao động gay gắt bởi các ngành sản xuất điện tử. Do đó, ông Lê Tiến Trường bày tỏ quan điểm, trong thời gian tới Việt Thắng sẽ không chia cổ tức bằng tiền nhiều như các năm trước đây cho các cổ đông mà để tích lũy vốn, tìm kiếm khu vực phù hợp để đầu tư mới, cũng như có sự chuẩn bị nếu như phải di dời.

Ra mắt các TV trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã bầu ra 05 TV trong HĐQT gồm: ông Lê Tiến Trường giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đức Khiêm – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Quang Minh, ông Diều Chí Hảo là TV HĐQT; ông Nguyễn Ngọc Bình là TV HĐQT (độc lập. Đồng thời bầu bà Vũ Thị Thùy Dương là Trưởng BKS; ông Nguyễn Đức Lợi và bà Đào Thị Nội là TV BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự đồng thuận cao của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027 tầm nhìn 2030, Việt Thắng xây dựng trở thành nhà dệt thoi hàng đầu Việt Nam từ sợi đến nhuộm hoàn tất. Nhằm thực hiện hóa mục tiêu này, Việt Thắng sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu tư chiều sâu và quy mô, nâng quy mô ngành Sợi lên 10 – 12 vạn cọc sợi; ngành Dệt đạt 40 – 45 triệu mét vải/năm; Quy mô vốn đạt 400 tỷ đồng đến năm 2030.

PV


Các tin khác