Việt Nam xuất siêu 21,42 tỷ USD sang thị trường châu Âu


Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu đạt 33,39 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 15,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Dệt may là một trong số các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vào châu Âu

Trong khi đó Việt Nam nhập khẩu từ châu Âu đạt 11,97 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ 2021 và chiếm 5,5% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Như vậy, cán cân thương mại 7 tháng qua Việt Nam đã xuất siêu sang thị trường châu Âu 21,42 tỷ USD.

Các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở châu Âu chủ yếu là các thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, xuất khẩu sang EU đạt 27,69 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 83% kim ngạch của toàn thị trường châu Âu. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU và châu Âu nói chung tập trung vào lĩnh vực điện tử; dệt may; giày dép…

Tin tổng hợp


Các tin khác