Tổng Công ty Đức Giang “Khác biệt để bứt phá”


Tổng Công Ty Đức Giang-CTCP (Dugarco) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch HĐQT Dugarco; ông Phạm Tiến Lâm, Tổng Giám đốc Dugarco; các thành viên HĐQT, Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống và các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất năm 2021.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty đã tổ chức tốt công tác “3 tại chỗ” thực hiện hiệu quả mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, Dugarco đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra với tổng doanh thu đạt 2.441 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch.

Năm 2022, Dugarco đặt ra các mục tiêu chính sau:

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Dugarco đã đưa ra khẩu hiệu hành động trong năm 2022 là “KHÁC BIỆT ĐỂ BỨT PHÁ”.

Cũng tại Hội nghị Dugarco đã biểu dương 54 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu các mặt trong hoạt động SXKD năm 2021.


Các tin khác