Phong trào đoàn thanh niên cần xây dựng trên nền tảng văn hóa Vinatex


Chiều 28/12, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex; Phạm Văn Tân – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vinatex; Trần Thị Thu Thảo – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Nguồn nhân lực;  Hoàng Xuân Hiệp – Ủy viên BTV Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Về phía Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Tập đoàn, các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc ở 4 điểm cầu phía Nam.

Đồng chí Ngô Cao Kỳ – Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Ngô Cao Kỳ – Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex khẳng định, trong năm 2022 Ban Chấp hành Đoàn thanh niên luôn bám sát chương trình hoạt động của Đoàn Khối DNTW, thực hiện tốt công tác triển khai, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc. Giới thiệu 154 đoàn viên ưu tú và 82 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nổi bật là đoàn viên thanh niên tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng giai đoạn 2020-2025; cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – Những câu chuyện đẹp”;….

Tuyên truyền và nhân rộng mô hình “văn hóa doanh nghiệp” tạo nền tảng vững chắc cho “Văn hóa Vinatex” – mà thanh niên là lực lượng nòng cốt và tiên phong, thu hút sự hưởng ứng đông đảo và tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ Vinatex, góp phần xây dựng doanh nghiệp dệt may ngày càng phát triển bền vững.

Các phong trào hoạt động của Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc Thanh niên”, đã có 35 đề tài, giải pháp, sáng kiến sáng tạo trong Khối sản xuất trong đó: 15 đề tài giải pháp thuộc lĩnh vực Sợi, Dệt, Nhuộm, 20 đề tài giải pháp thuộc lĩnh vực May; Với Khối trường học: có 16 giải pháp về môi trường và đào tạo, 12 đề tài NCKH của sinh viên được nghiệm thu, qua đó phát huy vai trò tiên phong xung kích của tuổi trẻ Vinatex trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Thực hiện phong trào Thanh niên tình nguyện, Đoàn thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tặng quà 10 mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà 420 công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 218 triệu đồng và tham gia hiến máu tại 2 miền Bắc – Nam được 2.410 đơn vị máu.

Đồng thời, Đoàn Tập đoàn thực hiện các Chương trình đồng hành với Thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Công tác Quốc tế thanh niên.

Năm 2023, với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của tổ chức Đoàn”, Đoàn thanh niên Tập đoàn xác định đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhất là trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp tại các đơn vị và Tập đoàn; tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện tại chỗ trong các doanh nghiệp gắn với hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng gắn với hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex yêu cầu đoàn viên thanh niên Vinatex nâng cao năng lực, trình độ

Đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex ghi nhận và đánh giá cao các phong trào thi đua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của đoàn viên thanh niên Tập đoàn. Với năng lực, trình độ và khả năng thích ứng nhanh trong thời đại công nghệ, năm 2022 thanh niên đã đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Chuyển đổi số tại Văn phòng Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên.

Năm 2022, Vinatex có doanh thu hợp nhất ước đạt 19.535 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch tăng 15% cùng kỳ; Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.090 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch. Kết quả SXKD Công ty mẹ có doanh thu ước đạt 2.158 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch, tăng 32% cùng kỳ; Lợi nhuận ước đạt 336 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2021. Đặc biệt, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 9,69 triệu/người/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đây cũng là thu nhập tốt nhất của NLĐ kể từ năm 2015 đến nay. Có được những kết quả này có sự đóng góp của đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn, cả khối sản xuất và khối trường học.

Với những mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, của các doanh nghiệp đã đề ra trong năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương giao, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường yêu cầu, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tập đoàn xây dựng chương trình hành động cần bám sát thực tiễn, có nội dung dài hạn và ngắn hạn; xây dựng trên nền tảng văn hóa Vinatex; đưa ra tiêu chí đánh giá đoàn viên thanh niên ở từng khối đào tạo, khối sản xuất, qua kết quả đánh giá sẽ đề xuất giải pháp khắc phục.

Hiện nay, Tập đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, năm 2023 Đoàn thanh niên chủ động đổi mới, xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ, tạo nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để tham gia các khóa đào tạo do Tập đoàn tổ chức. Công tác chuyển đổi số của Tập đoàn sẽ được thực hiện dài hạn, thanh niên Vinatex phải quyết tâm, đổi mới, phấn đấu để đảm nhiệm những vị trí cao hơn trong các đơn vị sản xuất.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối Tập đoàn trong năm 2023 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; đồng thời triển khai các phong trào, chương trình nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối DNTW trao tặng Bằng khen tập thể Đoàn thanh niên Tập đoàn Vinatex có những thành tích trong năm 2022, đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex tặng hoa chúc mừng

Ban Chấp hành Đoàn Khối DNTW trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đoàn cơ sở trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Tập đoàn Vinatex, Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn Thanh niên Tập đoàn và 7 tập thể, 11 cá nhân đoàn cơ sở trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Sau Hội nghị, các đại biểu tham dự tiếp thu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XII.

PV


Các tin khác