Mậu dịch bông toàn cầu ở mức cao trong 4 năm trong năm 2017-2018


Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thì mậu dịch bông toàn cầu trong năm 2017-2018 được dự báo tăng 3% so với mùa trước và đạt mức cao của 4 năm. Mậu dịch toàn cầu được dự đoán đạt 38,5 triệu kiện trong vụ 2017-2018, cao hơn vụ trước 1,2 triệu kiện, chủ yếu là do tăng trưởng cao hơn mức trung bình trong nhu cầu sử dụng bông tại nhà máy trong năm 2017-2018.

Hầu hết các nhà máy kéo sợi bông lớn của thế giới dựa vào nhập khẩu, và các nhà nhập khẩu hàng đầu của mùa này được xem là những nước không trồng bông. Kết quả là nhu cầu nhập khẩu này được thỏa mãn bởi các nước sản xuất bông/xuất khẩu bông như là Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Uzbeck và các nước khác.

Triển vọng xuất khẩu của Mỹ một lần nữa được kỳ vọng là vẫn tốt trong vụ 2017-2018 trong khi dự báo xuất khẩu từ Brazil và Australia tăng do các nước này thu hoạch vụ mùa bông lớn hơn có chất lượng cao; ba nước này được dự đoán nắm giữ 60% mậu dịch bông toàn cầu. Ngược lại xuất khẩu bông từ Ấn Độ và Uzbeck dự báo là giảm trong vụ 2017-2018.

Hoàng My Lan: Theo http://www.fibre2fashion.com


Các tin khác