Khối Thi đua 09 Công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai công tác năm 2019


Ngày 23/02/2019, tại Hà Nội, Khối thi đua 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng  của 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Tổng Liên đoàn gồm: Dệt May, Dầu Khí, Than Khoáng sản, Điện Lực, Cao su, Đường sắt, Hàng không, Hàng hải, Tàu thủy.

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các thành viên Khối thi đua 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn tuyên truyền, vận động NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, hiệu quả; đưa ra các giải pháp để chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ. Với sự phối hợp đồng bộ giữa chuyên môn và công đoàn, CNVCLĐ của Khối đều yên tâm công tác gắn bó với nghề, tin tưởng vượt qua khó khăn để cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam, các Công đoàn trong Khối sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nghị quyết cùng chương trình hành động của Tổng Liên đoàn và các đơn vị trong Khối nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng, đối thoại và kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả khi tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; ứng dụng phần mềm Thư viện Thỏa ước LĐTT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”; tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại đúng quy trình, đủ nội dung, sát với tình hình thực tiễn. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, Ban Thanh tra Nhân dân, tổ đối thoại và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động trong quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT với các hình thức phù hợp trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Quan tâm thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đoàn viên, phấn đấu đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Duy trì tốt mô hình cụm, khối thi đua, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong hoạt động công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động của Khối trong năm qua; đồng thời chỉ ra các yêu cầu nhiệm vụ mà Khối cần tập trung cho năm 2019 – đây là năm sẽ có nhiều thách thức đối với các ngành và các công đoàn thuộc Khối, đồng chí đề nghị các đơn vị cần đổi mới, sáng tạo hơn trong việc tổ chức các phong trào, các chương trình, hoạt động để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; cần sắp xếp lại bộ máy sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để tạo một khối thống nhất, mạnh mẽ, phát huy cao độ trí tuệ tập thể.

Hội nghị đã bầu Công đoàn Điện lực làm Khối trưởng, Công đoàn Dầu khí là Khối phó trong năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Các tin khác