Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi kinh tế”


Ngày 9/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” theo hình thức truyền hình trực tuyến và truyền hình trực tiếp. Xem chi tiết Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với doanh nghiệp tại đây!200515 CV183 TB-VPCP


Các tin khác