Những quy định mới của nhãn sinh thái OEKO-TEX cho 2020

Đầu năm mới, ngày 7 tháng 1 năm 2020, tại Zurich, nhãn sinh thái OEKO-TEX® đã cập nhật hướng dẫn hiện hành cũng như các tiêu chí kiểm định có hiệu lực và các giá trị giới hạn cho các chứng chỉ và các dịch vụ đang được thực hiện để bảo vệ người tiêu dùng và tính bền vững của sản phẩm dệt và […]


Trách nhiệm tăng tính bền vững của nền công nghiệp thời trang

Ngành công nghiệp thời trang với trị giá 2.5 triệu đô đã tạo ra 10% khí thải nhà kính toàn cầu. Phần lớn lượng khí thải này có nguyên nhân trong quá trình sản xuất và gia công sản phẩm may, đặc biệt là những sản phẩm làm từ vật liệu tổng hợp. Những vật liệu tổng hợp này được lấy từ nguyên liệu hóa […]


Công văn và phiếu khảo sát thực trạng ngành DMVN và mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao tại Quyết định số: 1303/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 05 năm 2018, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đang tiến hành thực hiện Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu, đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với ngành dệt may Việt Nam […]


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NGÀNH DỆT MAY

Website Vinatex gửi đến độc giả một số tài liệu tham khảo về ngành Dệt May và các giải pháp quản trị doanh trị doanh nghiệp hiệu quả. Quý độc giả/doanh nghiệp muốn đóng góp tài liệu hoặc có ý kiến phản hồi xin gửi về hongnv@vinatex.com.vn STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ/NXB LINK 1 Công nghệ Sản xuất Vải Dệt kim Viện Dệt May […]