Những quy định mới của nhãn sinh thái OEKO-TEX cho 2020


Đầu năm mới, ngày 7 tháng 1 năm 2020, tại Zurich, nhãn sinh thái OEKO-TEX® đã cập nhật hướng dẫn hiện hành cũng như các tiêu chí kiểm định có hiệu lực và các giá trị giới hạn cho các chứng chỉ và các dịch vụ đang được thực hiện để bảo vệ người tiêu dùng và tính bền vững của sản phẩm dệt và da. Trong giai đoạn chuyển đổi tiếp theo, tất cả các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng nhất:

MADE IN GREEN của OEKO-TEX® bao gồm cả sản phẩm da

Sau khi giới thiệu nhãn MADE IN GREEN cho hàng dệt vào năm 2015, đầu tháng 1 năm 2020, nhãn sinh thái cũng đã đưa ra nhãn bền vững cho các sản phẩm da. Năm 2019, chứng chỉ SteP (Sustainable Textile Production- Sản xuất dệt may bền vững) đã nới rộng cho cả các sản phẩm làm từ da. Hiện tại Oeko-Tex đã hợp nhất chứng chỉ này cho sản phẩm da với nhãn MADE IN GREEN. Những sản phẩm da có nhãn MADE IN GREEN đã được kiểm nghiệm các chất độc hại cũng với tiêu chuẩn quy định sản phẩm da (LEATHER STANDARD) và đã được sản xuất tại các cơ sở thân thiện với môi trường tại nơi làm việc được xã hội chấp nhận theo STeP. Điều này đảm bảo các nhà tiêu dùng có thể thấy rằng sản phẩm da như quần áo, giầy dép hay đồ nội thất sử dụng một mã sản phẩm ID duy nhất hay mã QR trên nhãn là có thể biết được thông tin về xuất xứ, cơ sở sản xuất. Để giám sát việc tuân thủ các tiêu chí bắt buộc tại các cơ sở sản xuất, Oeko-Tex cũng đã cử các kiểm toán viên chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất. MADE IN GREEN đã được Greenpeace (Tổ chức Hòa bình xanh) phân loại là một trong những nhãn nghiêm ngặt nhất trên thị trường.

Bổ sung mới vào danh mục giá trị giới hạn

Sau 1 năm quan sát, N-nitrosamine gây ung thư và các chất N-nitrosables đã được đưa vào Tiêu chuẩn 100 (STANDARD 100) và Tiêu chuẩn về chất liệu da (LEATHER STANDARD). Năm quan sát tiếp theo, thuốc diệt cỏ glyphosate và các muối glyphosate  cũng đã được đưa vào danh mục giá trị giới hạn cho TIÊU CHUẨN 100 (STANDARD 100). Các giá trị giới hạn cụ thể đối với tổng hàm lượng asen và thủy ngân kim loại nặng độc hại cũng đã được xác định trong Tiêu chuẩn 100 (STANDARD 100) và Tiêu chuẩn về chất liệu da (LEATHER STANDARD). Các yêu cầu nghiêm ngặt đối với dư lượng trong vật liệu dệt sẽ dẫn đến tác động ít hơn đến môi trường, công nhân sản xuất và người tiêu dùng.

Các chất mới được theo dõi

Năm 2020, nhãn sinh thái OEKO-TEX® sẽ theo dõi nhiều chất mới dựa trên những phát hiện khoa học mới nhất và sự phù hợp với thông số kỹ thuật chính xác. Điều này chủ yếu liên quan đến một số chất mới được phân loại là kết quả kiểm tra SVHC (các chất có nguy cơ cao), theo quy định của Hệ thống quy định về tính an toàn của Liên minh châu Âu REACH về bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, được xác định là có các đặc tính nguy hiểm đặc biệt, cũng như các chất từ nhóm arylamine. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu và các hợp chất perfluorination cũng sẽ được kiểm tra cẩn thận trong tương lai.

Nhãn sinh thái OEKO-TEX® sẽ tích hợp DETOX TO ZERO trong STeP

Xử lý an toàn hóa chất và thử nghiệm nước thải trong các cơ sở sản xuất từ lâu đã là phần quan trọng của chứng nhận STeP. Để quản lý các nhu cầu ngày càng phức tạp trong sản xuất dệt may, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, DETOX TO ZERO sẽ là bắt buộc đối với các cơ sở được STeP chứng nhận sử dụng một lượng lớn nước và hóa chất (quy trình sản xuất ướt). Một khía cạnh tích cực của quy định mới là sự phù hợp trong tương lai của STeP với Danh sách các chất bị hạn chế sản xuất (MRSL), Không thải hóa chất độc hại (ZDHC) (Sáng kiến và tiêu chí cho chiến dịch Greenpeace Detox-Hòa bình xanh).

Cuối tháng 1 năm 2020 sẽ diễn ra Hội thảo trên web miễn phí với thông tin chi tiết về các quy định mới cho năm 2020 cho tất cả các sản phẩm Oeko-Tex có sẵn trên trang web www.oeko-tex.com. Các quy định mới có sẵn chi tiết từ mục menu Tải xuống trên Oeko Trang web -Tex www.oeko-tex.com

Người dịch: Phùng Thị Ái

 


Các tin khác