Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần May Nam Định (Nagaco)


Sáng 22/4 tại Nam Định, Công ty CP May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Thay mặt Cơ quan điều hành Vinatex, ông Phạm Văn Tân – Phó TGĐ thường trực đã tới dự Hội nghị, cũng như đại diện phần vốn của Vinatex để bầu bổ sung vào HĐQT của Nagaco.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Nagaco

Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, ông Phạm Minh Đức –Chủ tịch HĐQT, TGĐ Nagaco đã nêu rõ tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của HĐQT. Với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt triển khai hoạt động SXKD hàng tháng, hàng quý, tất cả các chỉ tiêu SXKD đều hoàn thành và vượt so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong đó, các chỉ tiêu về SXKD đều có sự tăng trưởng, với doanh thu năm 2021 đạt 342 tỷ đồng bằng 106,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 11,9 tỷ đồng tăng 106,8% so với 2022. Cổ tức chia 15%.

Ông Phạm Minh Đức báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Để đạt được kết quả này trong khi thị trường năm 2021 có nhiều biến động, HĐQT và cơ quan điều hành của Nagaco đã có những bước chuẩn bị và tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học. Đồng thời, giữ chân được NLĐ nhằm ổn định sản xuất thông qua việc tăng thu nhập và các chế độ phúc lợi xã hội. Theo ông Phạm Minh Đức, khu vực Nam Định là khu vực có tỷ lệ cạnh tranh lao động tương đối gay gắt, khó tuyển dụng lao động trẻ vào làm tại các đơn vị dệt may. Do đó, việc giữ chân NLĐ là một trong những việc làm quan trọng, cấp bách để hoạt động SXKD được thông suốt. Hiện, thu nhập bình quân của NLĐ tại Nagaco đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 104% so với năm 2020. Năm 2022, Nagaco đặt mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng; chia cổ tức 15%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 30 tỷ lên 50 tỷ, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp đơn vị mở rộng quy mô kinh doanh, gia tăng các hạn ức vay vốn, tăng cường tiềm lực tài chính và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Việc tăng vốn điều lệ sẽ đem đến lợi ích lâu dài cho các cổ đông và các nhà đầu tư. Đại hội cũng thông qua thù lao của HĐQT, BKS và Ban giám đốc năm 2021. Dự kiến mức thu lao của HĐQT, BKS năm 2022; Phương án trích lập các quỹ năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán… Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Lợi thôi giữ chức vụ TV HĐQT Nagaco và bầu bổ sung ông Phạm Văn Tân – Phó TGĐ Vinatex vào HĐQT của công ty, đề cử vị trí Chủ tịch HĐQT.

100% cổ đông có mặt tại Đại hội (chiếm 70,8% số lượng cổ đông) đã biểu quyết bầu ông Phạm Văn Tân vào HĐQT của Nagaco.

Tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Tân được bầu bổ sung HĐQT đề cử Chủ tịch HĐQT Nagaco và cảm ơn những đóng góp của ông Nguyễn Đăng Lợi trong thời gian đảm nhận vị trí TV HĐQT Nagaco

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Tân cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông đã tin tưởng bầu ông vào HĐQT của Nagaco. Dưới góc độ là đại diện cho cổ đông lớn Vinatex, Phó Tổng Giám đốc Vinatex đánh giá cao kết quả của HĐQT và cơ quan điều hành, nhất là ông Phạm Minh Đức – người đại diện vốn của Vinatex tại May Nam Định.

Ông Phạm Văn Tân – Phó TGĐ Vinatex phát biểu tại Đại hội

Trong đó, công tác thị trường đã được chú trọng, tỷ lệ cổ tức chia trong các năm giữ ổn định. Kết quả đạt được là thành công của quá trình tái cơ cấu, thay đổi nhanh nhất là tư duy điều hành, cán bộ chủ chốt cũng như công tác thị trường. Trong bối cảnh ngành May năm qua gặp tương đối khó khăn, May Nam Định vẫn có lợi nhuận, chia cổ tức 15%. Các chỉ số tài chính, khả năng thanh toán đều tương đối “lành mạnh”. Công tác thị trường được chú trọng, có hướng đi rõ ràng và là một trong những “điểm mạnh” của Nagaco so với các đơn vị khác trong ngành May.

Trong quy hoạch phát triển các trung tâm sản xuất lớn của Vinatex, khu vực Nam Định sẽ được quy hoạch trở thành một trung tâm sản xuất lớn tại khu vực miền Bắc, do đó việc đề cử ông Phạm Văn Tân – Phó TGĐ Vinatex bầu bổ sung vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Nagaco sẽ giúp kết nối Nagaco và các đơn vị trong khu vực Nam Định vào trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn, giúp Vinatex hoàn thiện chiến lược “một điểm đến” tới năm 2025, tầm nhìn 2030.

Quang Nam


Các tin khác