Công ty Sợi hàng đầu thế giới Ahlstrom-Munksjö nhận Chứng chỉ ISO 45001


Mục tiêu dài hạn của Công ty Ahlstrom-Munksjö (Thụy Điển) là nơi làm việc không có tai nạn và để đạt được mục tiêu này, công ty đang tiến hành cấp chứng nhận cho các nhà máy của mình theo tiêu chuẩn ISO 45001.

Công ty Ahlstrom-Munksjö tập trung vào các hoạt động phòng ngừa, các hoạt động tương tác an toàn dựa trên hành vi, kiểm tra an toàn, kiểm toán và huấn luyện an toàn phù hợp. Hiệu suất lao động được quản lý thông qua các quy trình quản lý an toàn, đảm bảo sức khỏe, hiệu quả và có hệ thống.

Ông Dan Adrianzon, Phó chủ tịch điều hành, phụ trách con người và an toàn tại công ty Ahlstrom-Munksjö cho biết “Văn hóa an toàn toàn cầu sẽ nâng cao trách nhiệm về sức khỏe và an toàn cho tất cả người lao động, nhà thầu và khách hàng. Chúng tôi cam kết áp dụng các thực thi tốt nhất cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và tôi rất vui mừng khi thấy được thành tựu mới nhất này. Khả năng cung cấp nơi làm việc an toàn cũng giúp chúng tôi thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài cho các hoạt động toàn cầu của mình.

Hiện công ty Ahlstrom-Munksjö có 45 nhà máy trên toàn cầu, trong đó có 8 nhà máy đạt được Chứng chỉ ISO45001:2018. Tiêu chuẩn mới, được công bố vào tháng 3 năm 2018, khẳng định sự xuất sắc và thực thi tốt trong các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này thúc đẩy một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng việc đưa ra một khung nội dung cho phép các tổ chức xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, giảm nguy cơ tai nạn và bệnh tật tại nơi làm việc, và cải thiện sự tuân thủ pháp luật.

Mục tiêu của công ty Ahlstrom-Munksjö là muộn nhất đến năm 2021 tất cả các nhà máy của công ty sẽ đạt được Chứng chỉ này.

Ông Rune Årnes, Phó Chủ tịch, phụ trách sức khỏe và an toàn tại công ty Ahlstrom-Munksjö cho biết thêm “Tiêu chuẩn quản lý an toàn quốc tế, năng động và dựa trên quy trình mới bao gồm cả rủi ro và cơ hội chứ không chỉ là rủi ro và đồng thời, đòi hỏi phải xem xét cả các bên liên quan. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược an toàn và sức khỏe phòng ngừa của chúng tôi. Tiêu chuẩn này đưa các nhà máy của chúng tôi lên một tầm cao mới và nâng cao hiệu quả, vì nó dựa trên các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác”.

Tiêu chuẩn mới thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 trước đây, tuy vậy, tiêu chuẩn này vẫn đang được coi là tiêu chuẩn phổ biến nhất để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hiện tại 25 nhà máy của Ahlstrom-Munksjö đã đạt được chứng nhận OHSAS18001: 2007.

Phần lớn trong số 8.000 nhân viên của Ahlstrom-Munksjö đang làm việc trong những trường hợp rủi ro về sức khỏe, an toàn và môi trường, vì thế  đòi hỏi công ty phải thực thi tốt việc bảo vệ sức khỏe, an toàn và các vấn đề liên quan đến môi trường.

https://www.wtin.com/article/2019/april/150419/ahlstrom-munksjoe-receives-iso-45001-certification/

Nguyễn Thị Thu Hằng


Các tin khác