Công ty Cổ phần Tiên Hưng: Đại hội cổ đông lần thứ 13 và Hội nghị người lao động năm 2019


Công ty Cổ phần Tiên Hưng đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 13 và Hội nghị người lao động năm 2019 tại Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ngày 11/3/2019.

Công ty Cổ phần Tiên Hưng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất may mặc, vốn là Xí nghiệp may số 7 trực thuộc Tổng Công ty may Hưng Yên. Tháng 6 năm 2007 đơn vị này đã tách ra khỏi Tổng Công ty Cổ phần May Hưng Yên và lấy tên là Công ty Cổ phần Tiên Hưng.

Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty cho biết, trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông lần thứ 12 đề ra, trong đó doanh thu SX đạt 18,8 triệu USD, tăng 36% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân đạt 9,46 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với kế hoạch.

Để đạt được kết quả đáng mừng đó, công ty đã không ngừng đổi mới các mặt quản lý, tổ chức sản xuất, đổi mới thiết bị và công nghệ, luôn sáng tạo trong việc phát động các phong trào thi đua, đổi mới công tác khen thưởng, đổi mới cách trả lương cho NLĐ nên đã đẩy mạnh được năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác đầu tư phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực cũng được đẩy mạnh, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao đời sống và cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ…

Năm 2019, thị trường dệt may dự báo có nhiều diễn biến khó lường, và căn cứ vào tình hình chung của ngành DMVN, cũng như khả năng SXKD của công ty, Hội đồng quản trị dự kiến giao kế hoạch cho công ty với doanh thu sản xuất đạt 16,8 triệu USD (phấn đấu đạt 17,5 triệu USD); Thu nhập NLĐ đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng (phấn đấu trên 10 triệu đồng).

Năm 2019, Công ty cũng cần đẩy mạnh công tác đầu tư vào phương thức SX tự động hóa, với hệ thống trải vải, cắt tự động, để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhân công lao động trong tình hình cạnh tranh lao động gay gắt hiện nay.

KBH


Các tin khác