Chính phủ đã kích hoạt gói an sinh xã hội


Ngày 10/4, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được nhận hỗ trợ từ Chính phủ gồm:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng, tính từ ngày 1/4/2020 theo thực tế thời gian nghỉ việc, tạm hoãn hợp động, theo thực tế diễn biến dịch, tối đa không quá 3 tháng.

Người sử dụng lao động khó khăn về tài chính, đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020, được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa không quá 12 tháng.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tối đa không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động tự do bị mất việc làm, được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch, tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020), được chi trả 1 lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồngười/tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020), được chi trả 1 lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019, được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020), được chi trả 1 lần.

Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ: Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

Dự kiến gói an sinh xã hội của Chính phủ sẽ chi khoảng 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng thuộc các nhóm nêu trên. Hy vọng những hỗ trợ này sẽ được triển khai một cách kịp thời, đúng đối tượng để đảm bảo công tác an sinh xã hội thực sự có ý nghĩa, góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

                   Ban biên tập CTTĐT (Tổng hợp)


Các tin khác