Chỉ thị của Thủ tướng về các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho SXKD do dịch Covid-19


Ngày 04/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh – thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn – Tổng Công ty Nhà nước có những biện pháp cấp bách để ổn định kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây!


Các tin khác