Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019


Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Ngay từ đầu năm, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội , Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Tuy nhiên, tăng trưởng GDP Quý I năm 2019 lại thấp hơn kịch bản tăng trưởng đã được xây dựng từ đầu năm. Do đó, để đạt được và vượt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2019 là 6,8%, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/04/2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 gửi các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước… triển khai thực hiện, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, 9, 12 năm 2019.

Xem chi tiết tại đây!


Các tin khác