Các nhà nghiên cứu tiết lộ tác động của nhà máy xử lý nước thải lên vi xơ


Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đo lường tác động của các quá trình của nhà máy xử lý nước thải nhuộm dệt lên việc loại bỏ vi xơ gây ô nhiễm có nguồn gốc từ vật liệu dệt. Lần đầu tiên từ trước tới nay, họ đã thấy việc sử dụng các quá trình xử lý nước thải hiện đại đã loại bỏ trên 95% vi xơ.

Theo báo cáo của nghiên cứu thì các nhà nghiên cứu đã chọn một nhà máy xử lý nước thải tiêu chuẩn của ngành dệt (WWTP), nhà máy nhận nước thải sản xuất của 33 nhà máy nhuộm và in, xử lý trung bình 30.000 tấn nước thải/ngày.

Tuy nhiên họ gợi ý rằng do lượng lớn dòng thải, thậm chí một lượng vi xơ khiêm tốn nhất được giải phóng vào một lít nước thải có thể dẫn đến lượng đáng kể xơ đi vào môi trương.

Họ đã so sánh dòng nước thải vào và dòng ra để đo lường tác động của các quá trình xử lý hiện đại lên lượng và loại vi xơ có chứa trong nước thải. Họ tiết lộ lượng trung bình vi xơ là 334,1 (+/-24,3) xơ/lít dòng thải ra, và lượng này đã giảm 16,3 (+/- 1,2) xơ trên lít dòng thải trong dòng thải cuối cùng – giảm 95,1%.

Báo cáo nói rằng WWTP của nhuộm dệt loại bỏ có hiệu quả các chất gây ô nhiễm gồm cả vi xơ trong nước thải. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng lượng vi xơ rất lớn đã giảm theo nhiều tỷ lệ trong các giai đoạn khác nhau của quá trình xử lý, để có thể tham khảo để cải tiến các nhà máy xử lý nước thải cống rãnh trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu đã cho biết thêm rằng “mặc dầu có sự giảm lớn này chúng tôi đã tính toán rằng WWTP của ngành dệt giải phóng 4,89×108 vi xơ gồm cả vixơ plastic và xơ plastic vào nguồn nước nhận hàng ngày”.

Họ đã cho thấy rằng mặc dầu đã đạt được tỷ lệ loại bỏ vi xơ plastic và xơ plastic bằng nhà máy xử lý hiện đại khi giải quyết với lượng lớn dòng thải như vậy, thì thậm chí lượng khiêm tốn nhất vi xơ plastic được giải phóng ra/một lít nước thải đầu ra có thể dẫn đến lượng xơ đáng kể đi vào môi trường.

Nguyễn Hoàng Minh


Các tin khác