Bộ Công Thương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng mới


Để sớm đưa hệ thống quản lý chất lượng mới vào vận hành, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo và phổ biến cho các cục, vụ, viện thuộc Bộ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ mở rộng công tác phổ biến về các địa phương, giúp các cơ quan ngành dọc sớm triển khai áp dụng.

Hình ảnh tại buổi tập huấn (Ảnh: K.D)

Ngày 31/7, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đây là hoạt động nhằm sớm triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới thay cho hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã hết hạn.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê An Hải – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương – cho hay: Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nền công vụ nhằm tạo môi trường tương tác minh bạch, thuận lợi giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân là vấn đề được Chính phủ đề cao những năm gần đây.

Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu, xây dựng các công cụ, trong đó có Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Theo ông Lê An Hải, đây là công cụ giúp hệ thống hóa quy trình xử lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc trong cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể bên ngoài.

Để sớm đưa hệ thống quản lý chất lượng mới vào vận hành, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo và phổ biến cho các cục, vụ, viện thuộc Bộ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ mở rộng công tác phổ biến về các địa phương, giúp các cơ quan ngành dọc sớm triển khai áp dụng.

Giới thiệu sơ lược về nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, ông Phí Hồng Hiệp – Giám đốc Công ty Tư vấn và Công nghệ quốc tế – INCOTECH cho hay: Hệ thống được tiến hành thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình kiểm soát công việc trong nội bộ cơ quan. Thông qua đó, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Mục tiêu của hệ thống này là tiêu chuẩn, chuẩn hóa về hệ thống quản lý các hoạt động của tổ chức.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 bao gồm quy chế làm việc, nội quy quy định cơ quan; quy định về chức năng nhiệm vụ; quy trình tác nghiệp; hướng dẫn thực hiện công việc; bản mô tả vị trí việc làm…

Theo cpv.org.vn


Các tin khác