Blockchain sẽ đi vào chuỗi cung cấp toàn cầu vào năm 2025


Blockchain (Chuỗi khối) có thể trở  nên phổ biến khắp nơi vào năm 2025, đi vào công việc kinh doanh chủ đạo và củng cố chuỗi cung cấp toàn cầu. Thông qua đầu tư và quan hệ đối tác, công nghệ sổ cái phân phối (distributed ledger technology) sẽ thống trị các ngành sản xuất, sản phẩm tiêu dùng và  bán lẻ (kể cả dệt và hàng may mặc), đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới của minh bạch và lòng tin.

Theo báo cáo do Viện nghiên cứu Capgemini đưa ra thì hiện giờ chỉ mới 3% các tổ chức đang triển khai blockchain ở quy mô lớn và 10% có pilot tại chỗ, với 87% những tổ chức phản hồi báo cáo là đang trong giai đoạn sớm của thực nghiệm với blockchain.

Anh (22%) và Pháp (17%) hiện là tốt nhất với việc thực hiện tại quy mô lớn và thực hiện blockchain ở châu Âu trong khi Mỹ (18%) ở tuyến đầu về các sáng kiến gây quỹ cho blockchain. Các tổ chức hàng đầu lạc quan rằng blockchain sẽ  thực hiện được tiềm năng của nó, với trên 60% tin tưởng rằng blockchain đã đang chuyển đổi cách thức họ cộng tác với các đối tác.

Nghiên cứu cũng thấy rằng tiết kiệm chi phí, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, và tăng cường tính minh bạch là ba động lực dẫn dắt hàng đầu phía sau các đầu tư hiện hành vào blockchain. Ngoài ra, blockchain có thể giúp bảo mật thông tin chuyển đi, nhanh hơn và minh bạch hơn. Công nghệ có thể áp dụng được cho các chức năng quan trọng của chuỗi cung cấp, từ theo dõi sản xuất tới quan trắc các chuỗi thực phẩm và đảm bảo tuân thủ với luật.

Tuy nhiên mặc dầu có những lạc quan bao quanh việc triển khai blockchain, mối lo ngại vẫn còn xung quanh thiết lập tỷ suất hoàn vốn rõ ràng và khả năng tương kết giữa các đối tác trong chuỗi cung cấp

Theo ông Sudhir Pai, chuyên viên công nghệ chính của Dịch vụ tài chính tại Capgemini thì “Có một vài trường hợp sử dụng thực sự hay trên thị trường đang cho thấy lợi ích của blockchain để cải thiện chuỗi cung cấp, nhưng blockchain không phải là giải pháp đơn giản cho những thách thức của chuỗi cung cấp của tổ chức. Tỷ suất hoàn vốn của Blockchain vẫn chưa định lượng được, và các mô hình kinh doanh và các quá trình sẽ cần được thiết kế lại để thích ứng. Các quan hệ đối tác có hiệu quả là cần thiết trong toàn chuỗi cung cấp để xây dựng một chiến lược blockchain dựa trên hệ sinh thái, được tích hợp với sự triển khai công nghệ rộng hơn để đảm bảo rằng nó có thể hiện thực hóa được tiềm năng”.

Viện nghiên cứu Capgemini đã khảo sát chừng 450 tổ chức tại đó đang thực hiện blockchain trong chuỗi cung cấp của họ, ở quy mô pilot hoặc quy mô lớn. Nghiên cứu đã thăm dò phương thức tiếp cận tới blockchain, ứng dụng mà họ đang thực hiện và các thách thức họ đang đối mặt trong việc nâng quy mô các sáng kiến của họ. Những tổ chức phản hồi được lấy ra từ các ngành sản phẩm tiêu dùng, bán lẻ và sản xuất chế biến.

Hoàng My Lan

https://www.fibre2fashion.com/news/announcement/blockchain-set-to-enter-global-supply-chains-by-2025-245249-newsdetails.htm


Các tin khác