Vinatex nhiệm kỳ 2020-2025: Khát vọng phát triển


Ngày 05/10/2020, Tập đoàn DMVN (Vinatex) đã tổ chức họp trực tuyến hai đầu cầu Bắc – Nam để công bố các quyết định về tổ chức, nhân sự của Tập đoàn, cũng như kế hoạch triển khai công tác Quý IV/2020. Tham dự cuộc họp có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Vũ Hùng – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Vũ Hồng Tuấn – TV. HĐQT chuyên trách, cùng các ông, bà trong Cơ quan điều hành, Trưởng, Phó các Ban chức năng và toàn thể CBCNV Tập đoàn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu kiện toàn công tác tổ chức và công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, về tổ chức, Tập đoàn ban hành quyết định kiện toàn bộ máy Kiểm tra – Thanh tra Tập đoàn, Ban Tuyên giáo – Đoàn thể, Văn phòng Hội đồng quản trị, bộ phận SXKD Sợi, bộ phận SXKD Vải, bộ phận SXKD May. Về nhân sự, đồng chí Vũ Hồng Tuấn được SCIC điều động biệt phái giữ chức vụ TV. HĐQT chuyên trách tại Vinatex nhiệm kỳ 2020-2025; Ông Vũ Đức Khiêm và ông Phạm Phú Cường thôi chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn; Ông Nguyễn Ngọc Cách giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán; Ông Vương Đức Anh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT; Bà Đặng Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT; Bà Vũ Thị Thùy Dương giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT; Ông Nguyễn Đình Cường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn; Ông Đoàn Kiên giữ chức vụ Trợ lý TGĐ Tập đoàn.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cách giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán, ông Vương Đức Anh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT và bà Đặng Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT

Ông Đặng Vũ Hùng – TV. HĐQT, TGĐ trao Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thùy Dương giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT

Ông Cao Hữu Hiếu – Phó TGĐ Tập đoàn trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Cường giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Tập đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhấn mạnh: “Việc thành lập thêm Văn phòng HĐQT nhưng không dẫn đến phát sinh thêm nhân sự là nhằm mục đích chia sẻ công việc với cơ quan điều hành trong công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát rủi ro. Các ban mềm mới được thành lập, bên cạnh các ban chức năng mang tính thể nghiệm, để tăng tính liên kết trong hoạt động SXKD, tăng hiệu quả trong giai đoạn đầy thách thức mới này.”

Chia sẻ những nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đặng Vũ Hùng – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn nêu rõ: “Chúng ta cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Tập đoàn từ sức mạnh, tiềm lực hiện có. Hiện ngành DMVN nói riêng cũng như toàn ngành Dệt May thế giới nói chung đang đứng trước khó khăn chưa từng có, chúng ta cần chung tay làm việc sáng tạo trong cả 4 khối chính: SXKD xuất khẩu; SXKD nội địa; Khai thác tài sản hạ tầng; Đầu tư tài chính. Cần phát huy sức mạnh chung từ liên kết các ban mềm Sợi-Vải-May-Khăn gia dụng. Chúng ta dựa trên nền tảng vận hành là sự kết nối mạnh mẽ với ứng dụng công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, cần thu hút nhân tài và phát huy nội lực để đạt bằng được mục tiêu tăng trưởng từ 8-10%/năm, thực hiện được khát vọng phát triển chung của đội ngũ Vinatex.”

 

Bài: Bích Hậu

Ảnh: Nguyễn Hồng – Hoàng Hân 


Các tin khác