Vinatex đào tạo tài năng trẻ năm 2022 (Young talent program)


Nhằm đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Tập đoàn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân sự cho quy hoạch các chức danh lãnh đạo trong tương lai, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức chương trình đào tạo nội bộ trực tiếp và trực tuyến cho các doanh nghiệp có vốn Vinatex.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chương trình đào tạo!


Các tin khác