Việt Tiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


Trong không khí đồng bào cả nước kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (01/05), ngày 25/04/2020, tại Hội trường Công ty số 7 Lê Minh Xuân, P.7, Q.Tân Bình, Tp. HCM, Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Việt Tiến) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp năm 2020.

Chủ tọa Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Việt Tiến; ông Đặng Vũ Hùng – TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cùng các ông, bà Trưởng, Phó các Ban chức năng của Tập đoàn.

Về phía Việt Tiến có ông Bùi Văn Tiến – Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đình Trường – TV. HĐQT; ông Trần Minh Công – Phó Tổng Giám đốc; ông Phan Văn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc; bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát, các ông, bà nguyên là lãnh đạo Tổng Công ty; đại diện các cổ đông chiến lược; các ông, bà trong Ban điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, CBCNV và các đại biểu cổ đông.

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam; CT. HĐQT Tổng Công ty CP May Việt Tiến phát biểu khai mạc tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Việt Tiến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ của quý cổ đông về những giải pháp và chiến lược của HĐQT, CQĐH cũng như những áp lực về dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu. Ông Vũ Đức Giang cho biết: “Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Việt Tiến nói riêng gặp vô vàn nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nội địa sụt giảm mạnh, khách hàng hủy, hoãn đơn hàng, thiếu nguồn cung NPL… Trước tình hình đó, Việt Tiến tiếp tục đưa ra những giải pháp kịp thời, vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất, tìm kiếm đơn hàng, đảm bảo thu nhập cho người lao động nhằm giữ ổn định nguồn lực lao động, tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, để đến cuối năm 2020, đầu năm 2021, khi nền công nghiệp dệt may khôi phục, Việt Tiến sẽ có đủ nguồn lực lao động ổn định. Với những định hướng và giải pháp kịp thời, tôi tin tưởng năm 2020 Việt Tiến sẽ nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn để có được cơ hội phát triển cho năm 2021 trở đi”.

Ông Bùi Văn Tiến – Tổng Giám đốc Việt Tiến báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch, giải pháp năm 2020

Năm 2019, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của HĐQT cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty CP May Việt Tiến đã hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra. Cụ thể: Doanh thu đạt trên 9.032 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 380,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 9,6 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống người lao động.

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, các đối tác nhập khẩu tại các nước như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản…đã giảm lượng lớn các đơn hàng. Với việc đóng cửa 3 thị trường lớn nhất là Mỹ, EU, Nhật Bản (chiếm khoảng 65% kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may) đã khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Trong tình hình hiện nay, việc duy trì được sản xuất để tồn tại đã là thành công của các doanh nghiệp, vì vậy HĐQT đã đưa ra các chỉ tiêu cho năm 2020 cụ thể sau: Tổng doanh thu 6.300 tỷ đồng (bằng 70% so với thực hiện năm 2019). Lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng (bằng 39% so với năm 2019). Thu nhập người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống người lao động.

Việt Tiến tiếp tục tìm kiếm giải pháp mới nhằm đẩy nhanh năng suất lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp lại nhân sự cũng như mô hình quản lý, tổ chức sản xuất, cải tiến tiền lương, đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ sản xuất mới… Dự kiến trong năm 2020 tổng chi đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Áp dụng triệt để, toàn diện công nghệ Lean vào sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hợp tác tốt với khách hàng, nhạy bén chớp thời cơ, linh hoạt trong điều hành, đồng thời Việt Tiến kêu gọi toàn thể CBCNV Tổng Công ty và các cổ đông cùng chung tay chia sẻ, đồng hành, biến khó khăn, thách thức thành sức mạnh đoàn kết, sáng tạo để đưa Tổng Công ty CP May Việt Tiến tiếp tục đứng vững vượt qua khó khăn và phát triển.

Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã được nghe bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của Tổng Công ty và ông Trần Minh Công – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty.

Ông Trần Minh Công – Phó Tổng Giám đốc Việt Tiến báo cáo tại Đại hội

Ông Trần Minh Công – Phó Tổng Giám đốc Việt Tiến, cho biết: “Do tình hình thực tế Quý 01/2020, đặc biệt là đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng tới nguồn cung NPL, nhiều đơn hàng xuất khẩu và nội địa bị giảm, hủy, hoãn dẫn đến kết quả SXKD của Tổng Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ. Tổng Công ty phải tập trung mọi nguồn lực để ổn định sản xuất, đảm bảo cuộc sống, thu nhập cho người lao động và các chi phí cố định trong quá trình SXKD. Chính vì vậy, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định mức chia cổ tức năm 2019 và thời điểm chi trả cổ tức cho các cổ đông khi thị trường trở lại bình thường, hoạt động của Tổng Công ty tiến triển hơn và dòng tiền đảm bảo đủ cho SXKD.”

100% cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua các nội dung văn kiện và các tờ trình năm 2020, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết nhất trí Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Cẩm Hà


Các tin khác