Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023


I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cục, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trọng sạch, vững mạnh” được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta lãnh đạo với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; đồng thời, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Mở đầu cuốn sách, sau khi nêu vấn đề: “Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ?”. Tổng Bí thư đã giúp người đọc nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực: Theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003: “Tham nhũng là sự lợi dụng quyền lực của nhà nước để trục lợi riêng”. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam đã xác định: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Như vậy, về bản chất, nói một cách nôm na, dễ hiểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy thì tham nhũng là hành vi “ăn cắp của công làm của tư”.

Sau khi làm rõ nội hàm về tham nhũng, tiêu cực cũng như lý giải vì sao gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế cụm từ phòng chống tham nhũng, lãng phí bằng cụm từ phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư nêu rõ: “Trước đây chỉ nói “chống tham nhũng, lãng phí’; điều đó không sai; nhưng dẫu sao lãng phí cũng chỉ là một việc cụ thể; còn tiêu cực có nội dung và phạm vi rộng hơn, căn cốt hơn, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây mới là cái gốc, cái nguy hiểm nhất, dẫn đến tham nhũng, hư hỏng; không chỉ làm mất tiền, mất của, mà còn mất người, thậm chí mất cả chế độ”.

So với “tham nhũng” thì “tiêu cực” có nghĩa rộng hơn, do đó, phải xác định phạm vi của tiêu cực mà chúng ta cần tập trung phòng, chống là những hành vi có liên quan đến tham nhũng; đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, là loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Nếu chỉ phòng, chống tham nhũng về tiền bạc, tài sản thôi thì chưa đủ, mà nguy hại hơn là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây mới là cái gốc của tham nhũng; không suy thoái, hư hỏng thì làm gì dẫn đến tham nhũng? Tiền bạc, tài sản có thể còn thu hồi được, nhưng nếu suy thoái về đạo đức, tư tưởng là mất tất cả. Vì vậy, phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng.

Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu.

Mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính, nên cần phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phải tăng cường giáo dục kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hàng loạt cán bộ cấp cao, sĩ quan cấp tướng, tá bị khởi tố trong các vụ án vừa qua là tại ai, tại cái gì? Tại cơ chế hay tại mình không chịu tu dưỡng, rèn luyện? Đây là bài học rất đau xót, cho nên mọi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất đạo đức, đừng vướng vào những chuyện tiêu cực, bất luận hoàn cảnh nào cũng không động lòng tham, không ham hố vật chất, quyền lực; danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Nếu ai chẳng may đã “nhúng chàm” thì cần tự giác báo cáo với tổ chức, chủ động khắc phục hậu quả gây ra để được khoan hồng.

Tổng Bí thư cũng cảnh báo về nguy cơ tham nhũng, tiêu cực trong chính bộ máy và đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Ngay trong chính lực lượng chống tham nhũng, tiêu cực, cơ quan bảo vệ pháp luật vừa qua cũng xảy ra những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Đây là những vấn đề rất đáng phải suy ngẫm, tại sao chúng ta chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm như vậy mà sai phạm vẫn cứ tiếp diễn. Có phải do cơ chế, chính sách, pháp luật của chúng ta còn lỏng lẻo; do công tác tổ chức thực hiện chưa nghiêm? Do công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý của chúng ta chưa kịp thời, kiên quyết; cơ chế kiểm soát quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn không hiệu quả? Hay do công tác quản lý, giáo dục đạo đức, liêm chính cho cán bộ, đảng viên của chúng ta làm chưa tốt, chưa đến nơi đến chốn?… Điều này đòi hỏi chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để chỉ ra các nguyên nhân và tìm ra những giải pháp khắc phục hữu hiệu.

Phản bác những ý kiến còn lo ngại do đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm mất ổn định chính trị, thậm chí tạo cớ cho các thế lực thù đích chống phá Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nêu rõ: Không phải như một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ làm giảm sự đổi mới, sáng tạo, làm “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và làm “chậm” sự phát triển đất nước, mà ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc tính chất nghiêm trọng của tình hình tham nhũng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình quản lý; chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm; thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, thậm chí còn bao che cho người vi phạm. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thậm chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cơ chế kiểm soát quyền lực, công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn chưa được quan tâm đúng mức; luật pháp, cơ chế, chính sách còn nhiều kẽ hở, dễ bị lợi dụng; việc thực thi pháp luật nói chung và các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nói riêng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm. Tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn, phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế, bất cập; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; thậm chí có trường hợp còn sa vào suy thoái, mắc vào tiêu cực, tay đã nhúng chàm, không dám đấu tranh hoặc tiếp tục tiếp tay cho tham nhũng.

Suy thoái về đạo đức cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên là nguồn gốc dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, muốn xây dựng đạo đức cách mạng thì phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”. Thấm nhuần quan điểm trên, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tách đạo đức ra thành một mặt độc lập trong công tác xây dựng Đảng bên cạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(Toàn văn cuốn Sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đây)

Hội nghị quán triệt triển khai một số quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Sáng 25/2, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai một số quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Việc triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư và Công văn số 3291 -CV/BTCTW, ngày 12/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng đề án thành lập đảng bộ theo Quy định của Ban Bí thư, đề án đã được Ban Tổ chức Trung ương đồng ý tại Công văn số 4718 -CV/BTCTW, ngày 16/02/2023 về việc triển khai các mô hình đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đồng ý: (1) Giữ nguyên trạng 13 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; (2) Giữ nguyên trạng 08 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng; (3) Triển khai thành lập 06 đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, trên cơ sở đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay và tiếp nhận toàn bộ các tổ chức đảng, đảng viên trong các công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện… của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đang sinh hoạt và trực thuộc cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (4) Đồng ý kiện toàn 09 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty trên cơ sở đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty hiện nay và tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp là thành viên của công ty mẹ (theo quyết định của cấp có thẩm quyền) đang sinh hoạt, trực thuộc các cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng, đảng viên trong các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị thành viên tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Đồng thời, giao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Quyết định thành lập, kiện toàn các đảng bộ theo thẩm quyền bảo đảm đúng các quy định của Đảng”; “Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để chỉ đạo thực hiện chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên trong công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đang sinh hoạt và trực thuộc cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo Khoản 2, Điều 8, Quy định số 60 -QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư”. Việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành trước ngày 30/4/2023 và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy trong quý I/2023; kiện toàn cán bộ, xây dựng, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các quy chế, quy định về công tác cán bộ và quy định khác của đảng ủy; lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV/HĐQT, lãnh đạo doanh nghiệp rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định của doanh nghiệp theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, kịp thời báo cáo, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc về Đảng ủy Khối để có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ; việc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong khi chuyển đổi số là xu hướng, phong trào có tính toàn cầu.

Chủ đề của năm 2023 – Năm quốc gia về dữ liệu số là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, từ đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển đất nước. Năm 2023 còn là năm bản lề của giai đoạn 2021-2025. Năm 2023 thành công với việc hoàn thành các mục tiêu quan trọng đã đặt ra đến năm 2025 sẽ tạo lập nền tảng mang tính quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược không chỉ giai đoạn 2021-2025 mà còn cho cả giai đoạn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động; từ quy mô quốc gia hòa nhập với thế giới; chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số; phải đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, quản trị, điều hành; đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, cần phải tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cũng theo Thủ tướng, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, với sự tham gia tích cực của toàn dân; triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Chính phủ số là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng; rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả và có chính sách ưu tiên về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám; tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH VINATEX

Ban Thường vụ Đảng ủy Vinatex đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão và hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023

Ngày 13/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2/2023 về đánh giá công tác chăm lo Tết cho người lao động, tình hình lao động, việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2023, dự báo tình hình thị trường và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2023.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão cho người lao động; báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh chính thức năm 2022 với doanh thu hợp nhất  đạt 19.705 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.211 tỷ đồng lần lượt vượt 9.1% và 27.4% so với kế hoạch năm 2022. Trước tình hình khó khăn còn kéo dài và thực tế kết quả kinh doanh tháng 1/2023 cho thấy thị trường sợi có ấm lên nhưng cầu thị trường và giá sợi vẫn còn rất thấp; ngành may thiếu đơn hàng, đơn hàng nhỏ lẻ, ngắn hạn, đơn giá sản xuất hàng giảm tới 20% so với năm 2022, một phần nguyên nhân chính là Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động SXKD sau thời gian đóng cửa do dịch covid làm tăng nguồn cung của thị trường trong khi cầu chưa cải thiện… Theo đó, để năm 2023 hoàn thành kế hoạch SXKD các đơn vị phải luôn bám sát thị trường, có giải pháp phù hợp trong điều hành. Bên cạnh đó Tập đoàn cũng có các định hướng hỗ trợ các đơn vị có cái nhìn tổng quan và chủ động trong SXKD.

Hội nghị cũng nghe báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích báo cáo kinh tế thế giới của Quỹ tiền tệ quốc tế tháng 1/2023, và các dữ liệu dự báo thị trường dệt may do VP HĐQT cung cấp, BTV Tập đoàn đã thảo luận và đưa ra những nhận định về thị trường trong thời gian tới.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong thời gian tới gồm:

(1) Cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng đối với các đơn vị trước dự báo những tháng tới hoạt động SXKD có thể còn khó khăn hơn để Lãnh đạo và NLĐ có sự ổn định về tư tưởng.

(2) Yêu cầu CQĐH giám sát chặt chẽ các đơn vị trong kế hoạch giám sát, tái cơ cấu của Tập đoàn.

(3) Chỉ đạo sát các đơn vị ngành sợi về công tác chuẩn bị nguyên liệu, có phân tích kỹ các kịch bản để đưa ra các dự báo cho ngành sợi.

(4) Các đơn vị ngành may, ưu tiên số 1 là có đủ việc làm cho người lao động để đảm bảo an sinh xã hội.

(5) Về công tác tổ chức ĐHĐCĐ, hoàn thành việc tổ chức Đại hội cổ đông Tập đoàn trước ngày 30/6/2023.

(6) Yêu cầu Người đại diện vốn tại các đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của Tập đoàn trong công tác báo cáo xin ý kiến và thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

(7) Triển khai thực hiện đề án Xây dựng Trung tâm phát triển sản phẩm Dệt kim của Tập đoàn và đề án đầu tư trung hạn từ nay đến năm 2025 tại TCT CP Dệt May Nam Định.

(8) Tiếp tục quan tâm đào tạo tài năng trẻ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và cập nhật kiến thức năm 2023 cho lớp cán bộ cấp cao.

(9) Tổ chức hội nghị công tác nhân sự đảm bảo thống nhất quan điểm và kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống.

(10) Rà soát cán bộ thuộc diện quản lý của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên, đơn vị có vốn chi phối, các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, đơn vị đang cần tổ chức tái cơ cấu. Quan tâm công tác luân chuyển cán bộ trẻ từ Công ty mẹ về tham gia trực tiếp tại đơn vị khó khăn, thử thách trong thực tiễn.

(11) Đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự cho Văn phòng Tập đoàn.

Vinatex thông báo kết quả đánh giá 360 độ và công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 27/02, Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức buổi họp thông báo kết quả đánh giá 360 độ năm 2022 và công bố quyết định bổ nhiệm và điều động 03 cán bộ.

Đồng chí Lê Tiến Trường – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã công bố kết quả khảo sát đánh giá 360 độ đối với 29 cán bộ lãnh đạo, quản lý là Trưởng, Phó Ban chức năng Tập đoàn; thành viên Cơ quan điều hành; thành viên chuyên trách HĐQT, Ban Kiểm soát Tập đoàn.

Tham gia đánh giá gồm 82 người từ cấp chuyên viên trở lên, làm việc chuyên trách tại Tập đoàn. Chương trình đánh giá 360 độ bắt đầu từ sáng ngày 06/02 và hoàn thành trước 12h trưa ngày 07/02/2023.

Kết quả đánh giá nghiêm túc, tương ứng với kết quả đánh giá của Cơ quan điều hành đánh giá đối với 29 cán bộ dịp cuối năm 2022. Trong đó, 72% đội ngũ được đánh giá đều ở mức tốt, không có cán bộ bị đánh giá yếu về năng lực chuyên môn, cách thức xử lý tình huống, trách nhiệm, giải quyết vấn đề. Chuyên viên tham gia đánh giá thể hiện tinh thần khách quan, rõ ràng, nghiêm túc. Với kết quả đánh giá của 82 người cho thấy Tập đoàn đã thực hiện tốt việc minh bạch thông tin, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết trong xây dựng đội ngũ.

Đồng chí Lê Tiến Trường yêu cầu 29 cán bộ lãnh đạo tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm. Mỗi người cũng cần nhìn nhận kết quả của mình và so sánh với cán bộ đồng cấp, so với người cao nhất, thấp nhất trong từng lĩnh vực để điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với kinh nghiệm lần đánh giá này, Ban Quản lý Nguồn nhân lực có thể triển khai xuống cấp thấp hơn, có thể sử dụng để tham khảo ý kiến khi thực hiện quy hoạch, coi đây là một kênh để cán bộ thuộc diện quy hoạch và sắp được bộ nhiệm tiếp nhận kết quả đánh giá, hiểu được đồng nghiệp và lãnh đạo đang mong đợi gì ở mình. Kết quả này cũng là cơ sở để mỗi người tự nhìn lại bản thân, thấy được đồng cấp nhìn nhận, cấp trên đánh giá và cấp dưới kỳ vọng gì ở bản thân mình về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vấn đề và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Kết quả đánh giá 360 độ được coi là chỉ số, mục tiêu để bản thân đáp ứng lại kỳ vọng, mong đợi của các cấp, có định vị, có định lượng.

Hội nghị đã nghe công bố 03 Quyết định: điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Thành Hưng – Kỹ sư công nghệ Sợi, dệt, Trưởng Ban đầu tư và Phát triển Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ chức vụ Trưởng Ban Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số kiêm Phó Trưởng ban Sản xuất kinh doanh Sợi Tập đoàn; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo – chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toàn Tập đoàn; bổ nhiệm và điều động đồng chí Vũ Ngọc Tú – chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn và điều động để Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may miền Bắc – Vinatex thực hiện thủ tục tiếp nhận, giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Dệt 8/3.

Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu chúc mừng 03 đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới từ 01/3/2023, đồng thời tin tưởng và kỳ vọng trên cương vị mới các đồng chí tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm của cá nhân đóng góp vào hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và ngày càng thể hiện được vai trò cán bộ của Tập đoàn khi xuống đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu chúc 03 đồng chí gặt hái nhiều thành công, bản lĩnh, trí tuệ khi nhận nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện tốt chiến lược, mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

* Cùng ngày, tại Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Trình Xuyên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May; Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Thành viên quản lý, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May; Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn kiêm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản lý, Trưởng Ban Kiểm soát Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May.

Xây dựng Bệnh viện Dệt May là địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp và người lao động dệt may

 Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023), sáng 27/2, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam Lê Tiến Trường cùng lãnh đạo Cơ quan điều hành, các Ban chức năng của Tập đoàn và bà Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tới tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May.

Đánh giá cao công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Dệt May trong thời gian qua, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết, Bệnh viện Dệt May là một trong số ít những bệnh viện công lập tự chủ toàn diện có sự tăng trưởng tốt về doanh thu và tích lũy để tái đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2022, Bệnh viện đã có tăng trưởng 3 lần về doanh thu, so với các năm trước tăng trưởng khoảng 2,5 lần. Đồng thời, Bệnh viện cũng đã có sự đổi mới tích cực về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại hơn, chuyên môn của các y bác sĩ được nâng cao, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế… Thành quả này có được bởi bệnh viện đã phát huy nội lực, sáng tạo, vững vàng trong hướng đi và đoàn kết, quyết tâm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và người lao động. Đây cũng là cơ sở để Bệnh viện Dệt May phát triển theo hướng xây dựng đơn vị là cơ sở hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe cho NLĐ ngành Dệt May, trở thành địa chỉ tin cậy uy tín cho các DN trong Tập đoàn, hướng tới mở rộng sang các DN FDI và các DN ngoài Tập đoàn.

Trong thời gian tới, khi các trách nhiệm về ESG của Châu Âu sẽ áp dụng đối với các DN dệt may toàn cầu, Chủ tịch HĐQT Vinatex đề nghị, lãnh đạo Bệnh viện nghiên cứu để mở rộng chức năng của một trung tâm y tế, đó là xây dựng các bộ tiêu chí nhằm đo kiểm môi trường, tư vấn cải thiện môi trường làm việc cho người lao động tại các đơn vị, đây là khu vực có tiềm năng phát triển, phát huy được lợi thế của Trung tâm y tế – Bệnh viện Dệt May đối với các doanh nghiệp trong ngành. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ trong ngành và nhân dân trên địa bàn Thủ đô nhằm định vị thương hiệu, đảm bảo kinh phí hoạt động cho Bệnh viện.

 Ưu tiên đảm bảo việc làm cho người lao động

Ngày 17/2, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội thảo chuyên đề tháng 2/2023 nhằm thông tin về tình hình kinh tế toàn cầu, thị trường dệt may thế giới, những tác động với doanh nghiệp dệt may khi Trung Quốc mở cửa…

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Đức Kiên đã trình bày về trật tự thế giới mới, khi Trung Quốc chuyển trạng thái mô hình phát triển kinh tế, chính sách ngoại giao và chính sách “zero Covid” của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc mở cửa đã tạo áp lực đối với các quốc gia đang phát triển cũng như với quốc gia phát triển còn phụ thuộc nguyên liệu vào nước này. Khi Trung Quốc thực hiện chính sách “zero Covid”, nhiều quốc gia đang phát triển có thể hưởng lợi khi chuỗi cung ứng dịch chuyển. Tuy nhiên, với việc mở cửa của thị trường này, hàng triệu lao động trong các ngành nghề bắt đầu quay trở lại và tham gia chuỗi cung ứng, giá các đơn hàng có xu hướng xấu đi do Trung Quốc có lợi thế rất lớn về nguồn lao động và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, nhất là khi dệt may Trung Quốc đang đứng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Đức Kiên cũng đưa ra dự báo cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và một chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với Việt Nam trong thời gian tới. Theo Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam cần tận dụng khi Trung Quốc mở cửa khu vực phía Tây đầy tiềm năng với các tiêu chuẩn ít “gắt gao” hơn so với khu vực duyên hải phía Đông. Đồng thời, quan tâm việc Trung Quốc cho phép Việt Nam kết nối vào hệ thống đường sắt với Trung Quốc để hòa chung mạng lưới đường sắt xuyên Á sang khu vực Châu Âu, đây sẽ là lợi thế rất lớn trong vận tải và logistic so với vận chuyển hàng hải, tuy nhiên điều quan trọng nhất hiện nay là đầu tư hệ thống đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435m để có hạ tầng đồng đồng bộ với nước bạn.

Tại Hội nghị, ông Vương Đức Anh – Chánh Văn phòng HĐQT Vinatex đã trình bày những thông tin cập nhật về thị trường dệt may thế giới; chia sẻ tình hình kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn như: Mỹ, EU, Trung Quốc.

Tại các quốc gia lớn, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, mặc dù lãi suất đã có sự tăng chậm lại, nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt, trong quý 1/2023, khả năng Fed sẽ có thể điều chỉnh tăng lãi suất và sẽ neo lâu hơn dự kiến của thị trường. Một số yếu tố như giá dầu năm 2023 vẫn còn nhiều dự báo trái chiều, xung đột Nga – Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, đặc biệt là việc Trung Quốc mở cửa sẽ tạo ra nhiều áp lực đối với các quốc gia xuất khẩu dệt may.

Kết luận Hội thảo, ông Lê Tiến Trường nhận định, thị trường thế giới chưa có tín hiệu rõ ràng của phục hồi và còn nhiều diễn biến trái chiều, trong đó tập trung vào một số dự báo: Khả năng quay lại của lạm phát vẫn cao, lãi suất quý 1/2022 tiếp tục tăng tại Mỹ lên mức trên 5%; Trung Quốc quay trở sản xuất làm nguồn cung tăng đột biến trong khi cầu chưa phục hồi, gây áp lực lớn lên giá sản xuất hàng hóa; Ấn Độ quyết tâm phục hồi bằng nhiều chính sách hỗ trợ dệt may sau 1 năm thất bát; Bangladesh trên đà khẳng định lợi thế cạnh tranh trong ngành May khi là quốc gia duy nhất tiếp tục tăng trưởng trong quý 4/2022 vừa qua.

Về thị trường nguyên liệu: Bông, đang giằng co trong xu thế cầu yếu, giá thấp và khả năng Trung Quốc cần nhập lại bông làm cầu mua bông tăng dẫn đến giá có điều chỉnh; Xơ, phụ thuộc nhiều vào giá dầu, mà hiện nay kịch bản giá dầu được nhiều tổ chức dự báo rất khác nhau từ 80 – 100 USD; Sợi, nhu cầu sẽ tăng, nhưng giá chỉ cải thiện sau khoảng 3 tháng tới khi cơ bản hết tồn kho.

Với các yếu tố không mấy tích cực về nền kinh tế thế giới và sự phục hồi của các thị trường xuất khẩu dệt may chủ lực ở thời điểm hiện nay, Chủ tịch HĐQT Vinatex đề nghị các đơn vị trong hệ thống tiếp tục duy trì, kiểm soát dòng tiền, vốn lưu động trong 6 tháng đầu năm, tiết kiệm nguồn lực để giảm khoản vay ngân hàng; Cân nhắc các chương trình đầu tư dự kiến của 6 tháng đầu năm; Chấp nhận tổ chức sản xuất linh hoạt, đủ bù chi phí trong 4 tháng đầu năm, đảm bảo việc làm là mục tiêu ưu tiên, cũng như kiểm soát những khoản chi phí không cấp bách…

Vinatex chung tay xây dựng cầu Phong Phú

Ngày 18/2, tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), Công đoàn Dệt May Việt Nam và các đơn vị tài trợ long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu Phong Phú tại ấp Giồng Bướm B. Cầu Phong Phú do Tổng Công ty CP Phong Phú và Công ty CP Dệt Đông Nam – đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam tài trợ.

Vào ngày 24/9/2022, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã làm lễ động thổ xây dựng cầu Phong Phú tại ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới. Đây là cây cầu nằm trên tuyến lộ trục liên ấp, với hiện trạng cây cầu trước đây đã xuống cấp, hư hỏng, sụt lún gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và giao thương hàng hóa cũng như tiềm ẩn tai nạn khi lưu thông qua cây cầu này. Cầu được xây mới với kết cấu bê tông cốt thép, chiều rộng 3m, chiều dài 24m, có lan can.

Thay mặt lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi, ông Phạm Thanh Liêm- Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi gửi lời cảm ơn sâu sắc tình cảm và tinh thần sẻ chia của người lao động Vinatex – Vitas và Công đoàn Dệt May Việt Nam, đặc biệt là 2 đơn vị tài trợ là Tổng Công ty CP Phong Phú và Công ty CP Dệt Đông Nam đối với nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được đón nhận những tình cảm, sự quan tâm sẻ chia của các mạnh thường quân và nhà tài trợ để tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn vươn lên xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu…

III. VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Công văn số 1037-CVĐUTĐ, ngày 21/2/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách được phổ biến tới toàn thể đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị. Cuốn sách chính là tài liệu trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong năm 2023.

Công văn số 1036-CV/ĐUTĐ, ngày 21/2/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam hướng dẫn sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG VINATEX


Các tin khác