Oeko-Tex đưa ra những quy định mới cho năm 2019


Oeko-Tex đã đưa ra các quy định mới về chứng nhận, nhãn sản phẩm và dịch vụ vào năm 2019. Mục tiêu của Oeko-Tex là tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và tính bền vững dựa theo chuỗi giá trị tạo ra hàng dệt may và da. Do đó, các hướng dẫn hiện có cho danh mục sản phẩm Oeko-Tex đã được sửa đổi một lần nữa vào đầu năm.

Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 sau thời gian chuyển đổi ba tháng, theo thông cáo báo chí của công ty.

Chất benzene và bốn muối amin đã được đưa vào Tiêu chuẩn 100 theo Oeko-Tex và Tiêu chuẩn Da theo Oeko-Tex và các giá trị giới hạn đã được xác định. Chất quinoline, được Oeko-Tex kiểm soát từ năm 2018, hiện cũng được quy định với giá trị giới hạn. Trong quá trình tiêu chuẩn hóa các yêu cầu giá trị giới hạn, yêu cầu ‘<’ hiện tại áp dụng cho hầu hết các giá trị giới hạn, theo thông cáo báo chí của công ty.

Trong hơn 25 năm, chiến lược của Oeko-Tex là không phải chờ đợi pháp luật mà chủ động trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng với tư cách là người tiên phong. Do kết quả của việc thực hiện các cập nhật nêu trên, Tiêu chuẩn 100 và Tiêu chuẩn da đã tuân thủ với các yêu cầu mới ‘Reach Annex XVII CMR’ (Quy định của Ủy ban (EU) 2018/1513). Ngược lại, luật này đề cập đến 33 chất CMR sẽ chỉ được áp dụng cho các sản phẩm từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 trở đi. Do đó, Oeko-Tex đang đi trước và cũng bao gồm nhiều thông số khác liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng.

Điểm  mới trong danh mục giá trị giới hạn là các chất khác nhau rất đáng quan tâm: Những chất có siloxanes D4, D5 và D6 cũng như diazene-1,2-dicarboxamide (ADCA). Hơn nữa, một yêu cầu hiện đã được đưa ra liên quan đến phần có thể chiết xuất của kim loại barium và selenium.

Trong Phụ lục 6 của Tiêu chuẩn 100 của Oeko-Tex, các giá trị giới hạn đã được thực hiện chặt chẽ hơn cho các thông số khác nhau. Điều này liên quan đến các thông số cho phthalates (chất làm mềm), alkylphenols và alkylphenol ethoxylates cũng như cho các hợp chất per- và polyfluorinated. Các yêu cầu nghiêm ngặt hơn nữa đối với dư lượng trong vật liệu dệt sẽ dẫn đến tác động thấp hơn đến môi trường, công nhân và người tiêu dùng. Năm 2019, hai nhóm sản phẩm mới sẽ được theo dõi: glyphosate và muối của nó cũng như các chất gây ung thư N-nitrosamines và N-nitrosatable.

Các sản phẩm Glyphosate nói riêng, hiện là thành phần quan trọng nhất trong thuốc diệt cỏ, đã nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông trong năm 2017 và 2018 và là chủ đề của các cuộc tranh luận gay gắt trên toàn thế giới. Vào cuối năm 2017, sự chấp thuận cho glyphosate và để sử dụng thêm chỉ được EU gia hạn tạm thời đến 05 năm – dưới sự phản đối của các nhóm người tiêu dùng và các nhà môi trường khác nhau. Với hành động “Dưới sự quan sát”, ngày nay, hiệp hội Oeko-Tex đang xem xét kỹ hơn về nhóm chất liên quan đến vật liệu dệt và đang phân tích chi tiết các trường hợp khác nhau.

Đánh giá STeP sẽ được mở rộng cho các cơ sở sản xuất da vào năm 2019. Tên cũng sẽ được thay đổi trong quá trình tích hợp này: Sản xuất hàng dệt bền vững (Sustainable Textile Production) sẽ trở thành Sản xuất hàng Dệt và Da bền vững (Sustainable Textile and Leather Production), tên sản phẩm STeP vẫn giữ nguyên.

Nguồn: https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/oeko-tex-releases-new-regulations-for-2019-246556-newsdetails.htm

Dịch: Nguyễn Thị Hường


Các tin khác