May Hưng Yên: Đổi mới công tác quản lý và công nghệ để thích ứng với xu hướng mới của thị trường


Sáng 29/4, Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP (May Hưng Yên) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 nhằm thông báo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, phương hướng SXKD và đầu tư năm 2024 để Đại hội thông qua.

Dự Đại hội có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), ông Phạm Văn Tân- Phó Tổng Giám đốc thường trực Vinatex cùng lãnh đạo HĐQT, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các đơn vị thành viên và các cổ đông của Tổng Công ty.

Toàn cảnh Đại hội

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Tổng Giám đốc TCT May Hưng Yên – CTCP đã trình bày báo cáo kết quả SXKD của Tổng Công ty năm 2023; phương hướng, các chỉ tiêu và giải pháp trong năm 2024. Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước tổng cầu thế giới suy giảm, thị trường giảm về đơn hàng, giá gia công giảm mạnh, thời gian giao hàng nhanh, thanh toán của khách hàng bị chậm, chi phí logistics tăng cao… nhưng lãnh đạo Tổng Công ty đã tổ chức thực hiện quyết liệt, triệt để hàng loạt giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc, tích cực thi đua nâng cao hiệu suất lao động của toàn thể CBNV-NLĐ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra. May Hưng Yên đã đạt doanh thu 690,5 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm, bằng 83% so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế 84,6 tỷ đồng, đạt 120,9% so với kế hoạch năm, bằng 72% so với năm 2022; Thu nhập bình quân của gần 2000 lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng; Chi trả cổ tức 20%. Trong năm, Tổng Công ty đã kịp thời đầu tư, bổ sung thiết bị mới nhằm đáp ứng tối đa sự đa dạng của sản phẩm, yêu cầu của khách hàng để giữ được đơn hàng. Qua đó đã đảm bảo việc làm cho người lao động, ổn định thị trường và khách hàng, phát triển thêm một số khách hàng mới.

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Tổng Giám đốc May Hưng Yên báo cáo kết quả SXKD của Tổng Công ty năm 2023

Năm 2024, May Hưng Yên đặt kế hoạch tổng doanh thu bán hàng 550 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng; thu nhập bình quân của NLĐ đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng. Để ứng phó với những khó khăn, thách thức vẫn đang diễn biến phức tạp và đạt được kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, Tổng Công ty tập trung ổn định thị trường cũ, phát triển thị trường mới tiềm năng, tận dụng các cơ hội từ các Hiệp định thương mại, đổi mới công tác quản lý và công nghệ để thích ứng với xu hướng mới của thị trường. Đầu tư thiết bị, cải tạo cơ sở sản xuất theo hướng giảm phát thải nhà kính, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. Đào tạo và nâng cao kỹ năng, trình độ của đội ngũ CBNV-NLĐ. Nâng cao thu nhập và tăng cường chăm lo đời sống mọi mặt cho người lao động… Tổng Công ty dự kiến đầu tư 30 tỷ đồng cho đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ; sửa chữa nhà xưởng, khảo sát và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Đại hội cũng nghe ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2024; Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký và khen thưởng CBNV; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thời gian chi trả cổ tức… Tất cả các nội dung này đều được 100% cổ đông tại Đại hội thông qua.

Ông Lê Tiến Trường- Chủ tịch HĐQT Vinatex đánh giá cao nỗ lực của tập thể CBNV-NLĐ May Hưng Yên trong hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tiến Trường- Chủ tịch HĐQT Vinatex đánh giá cao nỗ lực của tập thể CBNV-NLĐ May Hưng Yên trong hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 trước điều kiện thị trường nhiều khó khăn, bất định. Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh, xét về doanh thu, lợi nhuận, May Hưng Yên vẫn là một trong những đơn vị cao nhất của Tập đoàn, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên đầu người cao. Có được kết quả này là bởi May Hưng Yên phát huy được năng suất lao động kỹ thuật cao, quan hệ với khách hàng tốt, thực hiện triệt để, hiệu quả tiết kiệm chi phí sản xuất, lao động ít biến động… May Hưng Yên cũng là doanh nghiệp có doanh thu tài chính trừ đi chi phí tài chính lớn nhất Tập đoàn, có nguồn tài chính chủ động trong điều kiện thị trường khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị cũng cần nhận diện những thách thức trong điều kiện thị trường bất định, lên xuống bất thường để có thể có được năng lực, nguồn vốn đảm bảo khi muốn đổi mới mô hình SXKD, chuyển từ sản xuất CM sang FOB và giữ được vị trí vững vàng với nhiều khách hàng lớn, dự phòng rủi ro có thể xảy ra khi khách hàng gặp khó khăn hoặc phá sản. Đồng thời, với điều kiện phát triển ngày càng mạnh mẽ của tỉnh Hưng Yên, May Hưng Yên cũng cần suy tính đến việc đảm bảo nguồn lực lao động, nhất là lao động chất lượng cao qua nâng cao thu nhập, điều kiện sống cho người lao động, phối hợp với Tập đoàn triển khai chương trình nghiên cứu phát triển thị trường, phát triển sản phẩm mới cho giai đoạn tới…

PV


Các tin khác