Hội nghị BCH Đảng bộ Vinatex mở rộng: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII


Ngày 31/5/2021, Đảng bộ Vinatex đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Vinatex mở rộng, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII, và quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và tuân thủ nghiêm túc quy định về giãn cách phòng dịch của Chính phủ.

Hội nghị vinh dự được sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy khối DNTW. Về phía Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam, có sự tham gia của Đ/c Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, chủ trì đầu cầu Hà Nội; Đ/c Lê Nho Thướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam, đồng chủ trì tại đầu cầu Hà Nội; Đ/c Đặng Vũ Hùng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn, chủ trì đầu cầu phía Nam. Hội nghị còn có sự hiện diện của 150 đồng chí cán bộ, Đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam; thành viên HĐQT, CQĐH, BKS Tập đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và đại diện một số Doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn, chia làm 50 điểm cầu ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Hội nghị đã nghe Đ/c Trần Thị Thu Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quản lý Nguồn nhân lực đọc bản Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời đánh giá những ưu, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII; xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề xuất những nội dung để tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII và những vấn đề thực tiễn ở Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tiếp đó, Đ/c Cao Hữu Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đoàn thể Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo với Hội nghị thực hiện quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Hội nghị cũng nghe các ý kiến đóng góp vào bản Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ ĐU Tập đoàn từ các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Kết luận Hội nghị, Đ/c Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, coi đó là giải pháp căn cơ, lâu dài và vô cùng cấp bách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng tác phong, lề lối và đạo đức trong công tác. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cũng nghiêm khắc chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, để tiếp tục đưa việc thực hiện Nghị quyết trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai một cách khoa học và bài bản, gắn liền với thực tế hoạt động của Tập đoàn.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Đ/c Lê Tiến Trường đã trình bày chuyên đề “Tìm hiểu về kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc liên quan đến phát triển ngành công nghiệp dệt may.”


Các tin khác