Dự đoán sản lượng bông Ấn Độ đạt 361 lakh kiện trong vụ 2018-2019


Ủy ban Tư vấn Bông (CAB) dự đoán sản lượng bông Ấn Độ của vụ mùa hiện hành bắt đầu từ 1/10/2018 đạt 361 lakh kiện, mỗi kiện nặng 170 kg, giảm 2,4% so với sản lượng vụ trước đạt 370 lahk kiện. Diện tích gieo trồng bông giảm và sụt giảm về năng suất do mưa ít hơn là các lý do chính cho sản lượng ước tính giảm trong vụ này.

Diện tích trồng bông ước tính cho mùa này là 122,38 lakh hecta, so với 124,29 lakh hecta của vụ trước.

Năng suất trung bình được cho là giảm từ 506,07 kg/hecta xuống 501,47 kg/hecta mùa này.

Trong khi tiêu thụ bông nội địa nhiều khả năng tăng nhẹ năm nay thì cả xuất khẩu và nhập khẩu được dự báo thấp hơn vụ 217-2018.

Do sản lượng thấp hơn và nhu cầu nội địa lớn hơn, dự trữ cuối vụ 2018-2019 được cho là thấp hơn dự trữ cuối vụ của vụ trước 13%.

Hoàng My Lan


Các tin khác