Đoàn khảo sát xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Vinatex


Ngày 27/6, Đoàn khảo sát xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối do đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp Đoàn khảo sát có đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex; đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex; đồng chí Lê Nho Thướng- Phó Bí thư Đảng ủy Vinatex, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban hợp nhất Đảng ủy Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Vinatex đã báo cáo Đoàn khảo sát về kết quả triển khai các nội dung Quy định 69-QĐ/TW. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn luôn thực hiện tốt chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức đảng. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội trong Tập đoàn vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi tổ chức. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Vinatex, đảm bảo sự nhất trí về chủ trương, kế hoạch, biện pháp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ của Tập đoàn. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện hợp nhất các ban chuyên môn, Đảng ủy luôn có sự phối hợp hiệu quả với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn, thực hiện tốt quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận thống nhất, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện. Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng đã đảm bảo tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chuyên môn.

Đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Vinatex báo cáo Đoàn khảo sát về kết quả triển khai các nội dung Quy định 69-QĐ/TW

Thay mặt Đảng ủy Vinatex, đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy Vinatex đã kiến nghị với Đoàn khảo sát về việc Đảng bộ Tập đoàn cơ cấu cấu lại theo hướng chuyển các cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp không còn vốn Tập đoàn về sinh hoạt tại địa phương. Tiếp nhận các Đảng bộ Tập đoàn có vốn chi phối và doanh nghiệp trọng yếu về sinh hoạt tại Đảng bộ Vinatex để đảm bảo tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu mô hình Đảng trong doanh nghiệp cổ phần để góp ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục có những sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy Vinatex nêu các kiến nghị với Đoàn khảo sát

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã có những trao đổi, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Đảng ủy Vinatex.

Các thành viên trong Đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá cao việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW và ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy Vinatex. “Đảng ủy Vinatex tiếp thu ý kiến của Đoàn khảo sát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính thức để Tổ biên tập tổng hợp ý kiến xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư. Đảng ủy Vinatex cần tiếp tục dành thời gian để nghiên cứu Quy định 69, liên tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng tổ chức đảng ngày càng phát triển vững mạnh” –  đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương kết luận buổi làm việc

Xuân Quý


Các tin khác