Đảng bộ Vinatex kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm


Sáng 02/2, Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức hội nghị trực tuyến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025).

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vũ Đức Giang- Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam; đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex; đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Vinatex; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Vinatex và các Ban Tham mưu của Đảng ủy Vinatex.

Diễn văn kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường đã ôn lại những mốc son lịch sử và thành tựu hào hùng của Đảng ta, nhắc nhớ những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời điểm lại những thành tựu của đất nước sau 37 năm đổi mới. Diễn văn nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 94 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Qua 37 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex đọc diễn văn kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra mục tiêu tổng quát “kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Với việc đang sử dụng tới gần 3 triệu lao động trên cả nước, xây dựng một ngành sản xuất dệt may độc lập, tự chủ sẽ đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ. Trong gần 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Vinatex luôn coi tự chủ là mục tiêu căn bản, lâu dài, là con đường cho phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đảng bộ Vinatex đã kiên định mục tiêu xây dựng kinh tế tự chủ, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng định hướng của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới. Chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2030 của Tập đoàn là hình thành “Một điểm đến cung cấp trọn gói sản phẩm dệt may và thời trang Xanh” cũng là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp nếu muốn gia nhập chuỗi sản xuất dệt may toàn cầu. Thực hiện thành công chiến lược này sẽ giúp các đơn vị trong Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, cũng giúp các đơn vị sản xuất chủ động được nguồn nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất; kết nối chuỗi sẽ giúp tiêu thụ sản phẩm của nhau trong chuỗi, ổn định sản xuất, nâng giá trị gia tăng của sản phẩm.

“Năm 2024 là năm quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vinatex lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tập đoàn và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong DN. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn thể hiện vai trò quyết tâm của mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra” – đồng chí Lê Tiến Trường nhấn mạnh.

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Thị Thu Thảo – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đảng ủy Vinatex cho biết, sau Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Đại hội Đảng các cấp, BCH Đảng bộ Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Thu Thảo – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đảng ủy Vinatex báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Tập đoàn đã trải qua những thử thách chưa từng có trong hoạt động SXKD, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, HĐQT, người đứng đầu từng doanh nghiệp, đơn vị, đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Chính vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đề ra, ổn định việc làm, cải thiện đời sống, thu nhập, duy trì các chế độ chính sách cho người lao động và hoàn thành trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Thông qua công tác tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua, người lao động ngày càng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tập đoàn. Gắn bó, đoàn kết, đồng hành với doanh nghiệp trong những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh nhiều biến động,… Đảng ủy Vinatex đã lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động nắm bắt tình hình, định hướng, giám sát triển khai các biện pháp phòng dịch đúng theo quy định đảm bảo an toàn cho người lao động, giảm thiểu tối đa tác động xấu ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả SXKD của toàn hệ thống.

Công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Trong đó đã tập trung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, rà soát hoàn thiện các quy chế, sắp xếp lại mô hình tổ chức các ban tham mưu của Đảng ủy và các Ban chuyên môn của Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt, đấu tranh phê bình trong Đảng. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 được quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn và ý thức trách nhiệm cao.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch, tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của Đảng ủy cấp trên. Chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát, khắc phục, phòng ngừa trên tất cả các mặt hoạt động của Tập đoàn. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng đạt được những kết quả tiến bộ, với nhiều hoạt động, hình thức phong phú, sâu rộng và hiệu ứng cao, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh và khi tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng, lực lượng lao động, cán bộ, đảng viên và người lao động đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Vinatex sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng phải góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn kiên định mục tiêu tham gia vào chuỗi cung ứng với vị thế vững chắc, là đối tác ưu tiên của các nhà sản xuất – phân phối lớn trên thế giới; Kiên định xây dựng trong nội tại Tập đoàn mục tiêu chiến lược Một điểm đến cung ứng giải pháp trọn gói về dệt may và thời trang Xanh; Kiên định thực hiện các cam kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, quản trị công ty; Kiên trì thực hiện liên tục dự báo và đưa ra giải pháp thích ứng với thị trường bất định; Kiên trì công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của thị trường và công nghệ.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị và cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương; vận động người lao động tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm.

Tích cực xây dựng văn hóa Vinatex, văn hóa doanh nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội và củng cố mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ động tham gia và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các bộ ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và bố trí cán bộ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần, liên doanh, liên kết.

Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có tài năng, ưu tiên cán bộ trẻ đã kinh qua hoạt động công tác đoàn đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong toàn Đảng bộ. Tạo bước đột phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ ở tất cả các đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng về công tác cán bộ để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tập đoàn cho tương lai. Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển đảng viên mới. Quan tâm phát triển đảng trong đoàn viên thành niên.

Phối hợp chặt chẽ với UBKT các cấp trong việc báo cáo, nghiên cứu, cung cấp thông tin, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BTV, BCH và UBKT. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Trường cho biết, trong 5 năm vừa qua, Đảng bộ Vinatex giữ được nhịp độ tốt trong công tác phát triển đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao; thực hiện đúng định hướng công tác quy hoạch cán bộ ở các đảng bộ mà Tập đoàn không chi phối… Trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng cần nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh tại doanh nghiệp cổ phần không chỉ là phát triển về số lượng mà là chất lượng cấp ủy, có cán bộ là đảng viên ứng cử vào các vị trí quản lý quan trọng ở doanh nghiệp; thể hiện được các nghị quyết của Đảng vào hoạt động doanh nghiệp. Tiếp tục thể chế hóa xây dựng qui định nội bộ để làm tốt công tác quản trị, linh hoạt, đảm bảo hệ thống quản lý chặt chẽ, minh bạch. Thực hiện đúng điều lệ về qui định sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn, tài liệu của Ban Tuyên giáo, sổ tay đảng viên điện tử…

“Đảng bộ cần nghiên cứu phương án bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, hành động vì lợi ích chung”- đồng chí Lê Tiến Trường nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Đảng ủy Vinatex tặng Bằng khen do đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng được tặng Bằng khen của Đảng ủy Vinatex


Các tin khác