Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và ngành dệt may phát triển bền vững


Ngày 12,13/10, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức diễn ra với sự tham dự của 320 đại biểu.

Khí thế lao động sản xuất chào mừng Đại hội đang diễn ra ở khắp các nhà máy, xí nghiệp, dây chuyền, người lao động dệt may hướng về Đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới nhiều đột phá, đổi mới, sáng tạo, hội tụ sức mạnh đội ngũ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và ngành dệt may phát triển bền vững.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (khóa V); Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Với phương châm “Đổi mới- Dân chủ- Đoàn kết- Phát triển”, Đại hội đặt ra mục tiêu tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua; xây dựng, bồi đắp văn hóa dệt may; nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực thích ứng; đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội đề ra chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028, tập trung triển khai 3 khâu đột phá: Cải thiện chất lượng cán bộ, đoàn viên, NLĐ, nâng cao năng lực thích ứng; Tăng cường đối thoại, thương lượng, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ; Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Hướng về cơ sở và NLĐ, Công đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục xây dựng đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh; vì việc làm, đời sống của NLĐ; vì sự phát triển bền vững của ngành Dệt May Việt Nam và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Trước thềm Đại hội, các cấp Công đoàn đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, trọng tâm là các phong trào thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hoá, văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức vui tươi, rộng khắp tạo không khí phấn khởi, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên hướng về Đại hội, gửi gắm niềm tin sâu sắc của đội ngũ NLĐ dệt may vào Đại hội.

 

PV


Các tin khác