Chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa công bố Quyết định số 461-QĐ/ĐUK ngày 03/11/2021 chuẩn y đồng chí Cao Hữu Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Cao Hữu Hiếu

Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam là tổ chức Đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 240-QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 08 năm 2007 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đảng bộ Tập đoàn khi thành lập có 12 tổ chức đảng cơ sở và 5 Ban tham mưu giúp việc. Đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ Tập đoàn có 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 12 Đảng bộ cơ sở và 8 Chi bộ cơ sở) với tổng số gần 1.800 đảng viên.

PV


Các tin khác